Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering voert overleg met vakbonden

De President van de Republiek Suriname, tezamen met de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën en Planning ad interim, de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme hebben vandaag, vrijdag 7 augustus 2020, vruchtbaar en uitvoering overleg gevoerd met verschillende vakbonden, die grote delen van de beroepsbevolking vertegenwoordigen.

De regering heeft achtereenvolgens uitgenodigd: de Ravaksur, C-47 en FAL, de Surinaamse Politiebond, de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) en de Douanebond. Voor iedere vakbond is ruim de tijd genomen om gedachten en inzichten uit te wisselen.

Deze betekenisvolle consultaties zijn een voortzetting van de eerder gehouden hearings. Het regeringsteam Santokhi/Brunswijk is ervan overtuigd om realistisch beleid te kunnen formuleren en een effectieve uitvoering te garanderen, het belangrijk is te luisteren naar de samenleving.

De president heeft uitgesproken dat in de eerste plaats de regering conform de grondwettelijke bepalingen en internationale verdragen, de bijzondere positie van de vakbonden in een democratische rechtsstaat, volledig erkent en de vakbonden beschouwt als volwaardige gesprekspartner. Voorts wenst de regering een gezonde verstandhouding te handhaven met de vakbonden. De problemen die de regering heeft aangetroffen na de transitie, zijn zodanig van aard en omvang, dat deze gezamenlijk dienen te worden opgelost, waarbij de vakbonden een belangrijke rol zullen spelen.

In de gesprekken zijn aan de orde gekomen: de precaire financiële situatie van de Staat, een verdere precisering en nuancering van de veelbesproken belastingverhoging, en met name dat de regering de maatregelen die zij genoodzaakt is te nemen, in overleg en dialoog met de vakbonden wenst te nemen. Daarnaast heeft de regering benadrukt dat niet alleen aan belastingmaatregelen wordt gedacht, maar eveneens aan verhoging van de efficiency van de verschillende dienstonderdelen en parastatalen. Het afbouwen van subsidies op water- en electratarieven kan worden gecompenseerd met het verhogen van de efficiency van en het bestrijden van corruptie bij de nutsbedrijven. Uiteindelijk mogen de te treffen maatregelen de zwakkere segmenten in de samenleving niet negatief treffen.

Ook de vakbonden hebben de regering vruchtbare inzichten verstrekt omtrent mogelijke budgettaire maatregelen. De vakbonden hebben hun bereidwilligheid uitgesproken om de ondersteuning te bieden die nodig is, om de economie van Suriname te weer gezond te maken. De regering heeft eveneens toegezegd bijzondere aandacht aan de specifieke aspecten van de vakbonden te besteden.

De regering en de vakbonden hebben afgesproken om op korte termijn in meer detail te overleggen, waar in dialoog zal worden getreden en inzichten zullen worden uitgewisseld omtrent met name de korte termijn maatregelen, die ze in de urgentiefase genoodzaakt is te treffen.

Elke ontvangst is zonder uitzondering in vruchtbare en aangename sfeer verlopen, waarbij uniform het uitgangspunt is uitgesproken dat iedere rechtgeaarde Suriname de schouders eronder zal moeten zetten, om de economie weer tot herstel te brengen.

Meer nieuws