Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering keurt beledigende cartoon in Dagblad Suriname resoluut af

De publicatie van een zeer beledigende cartoon met verwijzing naar de vicepresident in een lokaal dagblad heeft tot veel consternatie en irritatie geleid. De publicatie in het Dagblad Suriname (DBS) heeft de vicepresident persoonlijk gegriefd, zijn achterban in beroering gebracht alsook velen in de gemeenschap onaangenaam geraakt.

Ter bespreking van de ontstane situatie heeft de president deze situatie in het top politiek overleg met politieke leiders besproken. In dit overleg hebben zowel de president, als de overige coalitieleiders de publicatie van deze cartoon ernstig en resoluut afgekeurd, deze in de grootst mogelijke termen veroordeeld, en afstand genomen van de afkeurenswaardige gedachte waar deze cartoon voor staat.

De basisgedachte van deze regering is eenheid: eenheid van bestuur, eenheid van beleid, eenheid van leiderschap. Eenheid gaat echter hand in hand met respect en begrip voor elkaar. Wij brengen respect op voor de wetten die vrijheid van meningsuiting waarborgen. Tegelijkertijd erkennen wij dat deze vrijheid begrensd wordt door enerzijds het wederzijds respect en het waarborgen van menselijke waardigheid, en anderzijds door wet en recht. Het recht tot vrije meningsuiting kan en mag geen vrijbrief vormen voor de publicatie van beledigende teksten, of andere vormen van communicatie.

Die grenzen van het recht tot vrije meningsuiting kunnen nimmer worden overtreden. In het bijzonder niet tegen onze mede Surinamers. In ons verleden, ons heden en onze toekomst zijn wij als diverse bevolkingsgroepen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zo vormen wij dit mooi Suriname. Zo beleven wij dagelijks die echte bromtyi-dyari in eenheid en harmonie.

In dat kader zal deze regering zich eensgezind opstellen om de effecten van deze cartoon te keren. Tegelijkertijd zullen wij, een oplossing waar alle groepen bij gebaat zijn, bevorderen, zoals het een goed gezinshoofd betaamt. De heer Faried Pierkhan, eigenaar van DBS, is dan ook, op initiatief van de president, uitgenodigd voor een gesprek met de vicepresident. Dit gesprek zal maandag plaatsvinden.

Laten wij met zijn allen het belang onderschrijven dat wij moeten handelen binnen de principes van de grondwet en de internationale verdragen, en, in het bijzonder, op basis van de fundamentele normen en waarden die gelden voor alle Surinamers waaronder het principe van het waarborgen van respect voor elkaar. Onze jonge natie kent immers één bevolking, allen Surinamers, met eenheid in diversiteit.

 

Meer nieuws