Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering juicht voorstellen van vakbeweging toe

Verschillende vakbonden hebben tegenover de regering kenbaar gemaakt ook modaliteiten te hebben om de huidige financieel economische crisis te lijf te gaan. Dit wordt toegejuicht door de regering. President Chandrikapersad Santokhi zegt nog net voor zijn vertrek naar Guyana op zaterdag 8 augustus tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat het is wat de regering nodig heeft. “Heel goed was het dat de vakbonden ook hebben aangegeven dat ze ook modaliteiten hebben om die crisis te beheersen.

Zij gaan hun voorstellen van maatregelen presenteren en dat is wat we nodig hebben in dit land. Goed overleg, goede communicatie, goede beslissingen nemen met breed sociaal maatschappelijk draagvlak,” legt het staatshoofd uit. Hij vertrok vanmorgen naar Guyana om de inauguratie van president Mohamed Irfaan Ali bij te wonen.
De vakbonden die hun opwachting hebben gemaakt zijn Ravaksur, C-47, FAL, ALS/BVL, FOLS, de Surinaamse Politie Bond (SPB) en de douanebond. Het doel was kennismaking met de verschillende besturen van de vakbonden en hun te informeren over de stand van de zaken waarin Suriname als land verkeert tegen de achtergrond van de financiële crisis.
Tijdens de gesprekken is het pakket aan maatregelen dat de regering voornemen is uit te voeren met hun bediscussieerd. President Santokhi zegt dat er wat ruis was ontstaan dat bijvoorbeeld de solidariteitsheffing voor elke burger zou gelden. Hij legt uit dat dit alleen voor de hoge inkomensklasse geldt en er daaronder ook verlaging van de belastingsschijven plaatsvindt, waardoor de inkomensklasse ook minder belasting gaat betalen.
De president wijst erop dat er nog meer maatregelen komen, maar dat de regering voor de uitvoering in overleg wil treden met de vakbonden. “Ze hebben het op prijs gesteld en de afspraak is dat er de komende week nieuw werkoverleg zal plaatsvinden met het ministersteam en de vakbondsbesturen,” De bedoeling is om alle issues en crisismaatregelen van de regering te kunnen bespreken en tegelijkertijd ook de issues die de vakbonden zelf hebben. Het gaat dan om zaken die zij al besproken hebben met de vorige regering, “zaken die pending zijn, zaken die vastgelegd zijn, zaken die nog niet afgerond zijn”. Het staatshoofd acht het goed dat de regering een helder beeld krijgt van waar zij staat met de vakbonden en dat de organisaties ook weten wat de maatregelen zijn.

Meer nieuws