Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering heeft aandacht voor kwestie Greenheart

De regering is de kwestie die zich afspeelt bij het houtbedrijf Greenheart, niet vergeten. Er is sprake van een arbeidsconflict tussen de directie en arbeiders. Er is zelfs een vonnis van de rechter die de werknemers in het gelijk hebben gesteld. Echter heeft de directie hieraan nog geen gevolg gegeven. De onzekerheid onder het personeel neemt met de dag toe.

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de reguliere persconferentie van de regering aangegeven, dat deze kwestie de regering ook bezighoudt. Op basis van haar verantwoordelijkheid heeft ze gemeend om deze kwestie ook mee te nemen in haar beraadslagingen. Het conflict begon toen de COVID-19 situatie in ons land uitbrak en de arbeiders zich niet veilig voelden. Er is gevraagd naar beschermingsmiddelen die zij niet deugdelijk vonden en het werk hebben neergelegd. Het bedrijf vond daarin leiding om geen loon uit te betalen. De zaak belandde bij de rechter die heeft aangegeven dat de arbeiders deugdelijk beschermd en uitbetaald moeten worden. De Vakcentrake C-47 heeft de hulp van de president ingeroepen. Volgens president Santokhi zal zijn kabinet als bemiddelaar optreden om voor beide partijen een oplossing te zoeken. Daarbij zullen alle actoren worden opgeroepen, waaronder ook de vakorganisatie en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Mocht er geen oplossing komen zal het verder aangestuurd worden op executie van het vonnis. Het staatshoofd merkte op, dat de regering van elke investeerder in Suriname verwacht dat die zich rechtstatelijk opstelt en zich houden aan wet en recht en alle vonnissen gaan uitvoeren. Echter heeft de directie hieraan nog geen gevolg gegeven. De onzekerheid onder het personeel neemt met de dag toe.

Meer nieuws