Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Project computervaardigheden van AWJ in Commewijne afgerond

De twee weken durende training computervaardigheden in Commewijne van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) is met succes afgerond. De jongeren die de eindstreep hebben behaald hebben nu meer dan de basiscomputervaardigheden onder de knie, waardoor ze goed uit de voeten kunnen met een computer. Het ministerie is ervan bewust dat computervaardigheden onmisbaar zijn in een economie die veel meer draait om informatietechnologie. De certificaatuitreiking vond plaats op woensdag 15 maart 2023 in Commewijne.

Computers zijn niet meer weg te denken in de maatschappij. Iedereen maakt er gebruik van en het kan haast niet worden ontweken om mee te tellen of mee te kunnen doen met de maatschappij. Dit is de reden waarom het ministerie landelijk de groep van schoolgaande tienermoeders en vroege schoolverlaters kosteloos tegemoetkomt met deze training. Voor de training in Commewijne hadden bij aanvang 27 jongeren zich opgegeven, maar er waren enkele uitvallers waardoor 21 jongeren de training met succes hebben afgerond. Vermeldenswaard is dat een jongere met een beperking deel uitmaakte van deze groep. Voorts is aan enkele jeugdigen, die niet direct behoren tot de doelgroep van het project, maar door de opengevallen plaatsen en vanwege hun getoonde belangstelling, de gelegenheid geboden om deze training te volgen die ze met goed gevolg hebben afgerond.   

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, was tijdens de certificaatuitreiking blij te mogen concluderen dat de jongeren deze kans met beide handen hebben aangegrepen. Zij was onder de indruk van de wilskracht van de deelnemer in een rolstoel en de jeugdige invallers die hun weetgierigheid hebben gedemonstreerd op de training. Volgens de directeur zijn computervaardigheden anno 2023 niet meer weg te denken uit het onderwijs, evenmin op de arbeidsmarkt. De opgedane kennis kan daarom volgens haar goed van pas komen bij zowel digitale schoolopdrachten als bij het zoeken naar werk waarbij het bezitten van computervaardigheid doorslaggevend kan zijn voor het in aanmerking komen van een vacature.

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. De onderdirecteur van NJA, Madhoeri Moenesar, heeft tijdens haar spreekbeurt de jongeren aangemoedigd om het niet te laten bij deze training, maar zich verder te ontwikkelen. Jennifer Landveld, directeur van Jamaata Education Center, die belast was met het verzorgen van de training was gecharmeerd met de getoonde geestdrift van de groep. De burgervader van Commewijne, Mohamedsafiek Radjab, heeft bij deze gelegenheid het ministerie geprezen voor de inspanningen om jongeren landelijk kansen te bieden, waardoor ze mee kunnen gaan met ontwikkelingen op het vlak van informatietechnologie. Hij is blij dat het ministerie zijn district hierbij heeft bedacht. Op de training hebben de jongeren onder andere leren werken met de softwareprogramma’s: Windows, Word, Excel en PowerPoint. 

Paramaribo, 17 maart 2023

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Jongeren van Commewijne die met succes de training computervaardigheden hebben afgerond. Op de foto ook te zien: de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, onderdirecteur Nationaal Jongeren Aangelegenheden, Madhoeri Moenesar en Jennifer Landveld, directeur van Jamaata Education Center.