Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi wil professionele Rekenkamer met voldoende capaciteit

De Rekenkamer van Suriname is een onafhankelijk college dat toezicht houdt op de financiële huishouding van de overheid volgens wettelijke bepalingen. Op vrijdag 13 november 2020 heeft president Chandrikapersad Santokhi een ontmoeting gehad met het bestuur van de Rekenkamer van Suriname. De waarnemend voorzitter van het college, Paul Brandon, geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat de aard van de ontmoeting is geweest om kennis te maken met de president, en tegelijkertijd enkele hete hangijzers die spelen in de samenwerking met de overheid te bespreken.

De president is overtuigd van de immense taak en verantwoordelijkheden van de Rekenkamer. “Om een land goed te besturen is het van eminent belang dat alle instituten goed functioneren, ook om de rechtstaat te waarborgen is de Rekenkamer als onafhankelijke constitutie cruciaal”, zei het staatshoofd. Hij benadrukte een professionele Rekenkamer te willen met voldoende capaciteit.

De ontvangsten en bestedingen van staatsmiddelen dienen verantwoord te worden. Voor de ontvangst en de uitgave van staatsmiddelen en de financiële verantwoordingen zijn er diverse wetten. Het college heeft een beroep gedaan op de president om de Rekenkamer de mogelijkheid te geven om het college te versterken met kaders om het werk optimaal te kunnen doen. President Santokhi heeft alle ondersteuning toegezegd aan het instituut. Verder heeft het staatshoofd de Rekenkamer gevraagd om alvast marginale controle uit te oefenen op de jaarverslagen van de parastatale bedrijven.

De ministers Bronto Somohardjo (Binnenlandse Zaken) en Armand Achaibersing (Financiën en Planning) waren ook aanwezig bij deze ontmoeting en hebben enkele kanttekeningen geplaatst. Voorzitter benadrukt dat een intense samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning vereist is om effectief en efficiënt te kunnen opereren. “Er zijn een aantal samenwerkingspunten in de wetgeving die duidelijk de rol van het ministerie weergeven. De samenwerking met de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en de interne controlediensten zijn allemaal speerpunten die binnen de samenwerking met financiën van belang zijn. Wij moeten als het ware getrouwd zijn met elkaar, om het zo plastisch te zeggen”, aldus Brandon. Minister Achaibersing heeft het college toegezegd om heel spoedig bijelkaar te komen om het samenwerkingsverband te bespreken.

Meer nieuws