Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi: ‘’Versterking instituten voor goed onderbouwde adviezen’’

President Chandrikapersad Santokhi is de mening toegedaan dat de versterking van de diverse instituten zal bijdragen aan het geven van goed onderbouwde adviezen aan de regering. Dit zei de president bij de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2020 in De Nationale Assemblee. De instituten die aan het voornoemde een wezenlijke bijdrage leveren zijn de Staatsraad en de Sociaal Economische Raad. Ook het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is opnieuw bemenst.

De president onderstreepte het belang van al deze organen. De Staatsraad houdt zich primair bezig met een constitutionele toetsing van wetgeving vooraf en daarnaast het adviseren van de Regering over algemene beleidsaangelegenheden. De SER houdt zich meer bezig met het duurzaam adviseren omtrent het regeringsbeleid in het kader van tripartisme: het bevorderen van de betrokkenheid van de verschillende maatschappelijke belangengroepen bij het regeringsbeleid en hun inspraak daarin.

Met name in deze fase van het beheersen van de financieel economische crisis, is het deugdelijk functioneren van deze organen buitengewoon belangrijk. Het pakket aan maatregelen in het kader van de beheersing van de financieel economische crisis is inmiddels voor advies voorgelegd aan de organen. ‘’Wij hebben inmiddels de eerste adviezen binnen en gebleken is dat deze organen degelijke goed onderbouwde adviezen verstrekken die de regering zeker kan meenemen in het verder maken van het beleid’’, aldus het staatshoofd.  De regering betrekt deze instituten steeds bij het overwegen van beleidsmaatregelen en vraagt hen om advies, zodat steeds een breed maatschappelijk draagvlak blijft gewaarborgd. Op deze wijze wordt het beleid ook ondersteund door het maatschappelijk middenveld, aldus president Santokhi.

Meer nieuws