Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi: ‘’Taak VN internationale vrede en veiligheid te waarborgen’’

De VN heeft de taak, de internationale vrede en veiligheid te waarborgen, en ook erop toe te zien dat militaire coups worden veroordeeld en dat de mensenrechten worden gerespecteerd. Vandaar dat de buitenlandse politiek van deze regering gericht is, op het versterken van democratie, op het naleven van mensen en politieke rechten, alsook, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te garanderen en ook te streven naar behoorlijk, rechtvaardig en transparant openbaar bestuur.

Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) op vrijdag 23 oktober 2020. Dit in het kader van viering van het 75 jarig bestaan van de Verenigde Naties (VN). Meneer de voorzitter, het thema van de 75ste herdenking van de VN met name: “De toekomst die we willen, de VN die we nodig hebben; herbevestiging van onze collectieve inzet voor   multilateralistische-aanpak van COVID-19 door middel van effectieve multilaterale actie” onderschrijft de importantie van multilateralisme.

COVID-19 heeft een wereldwijde gezondheids-, economische en financiële crisis ontketend, welke ook weer aantoont, dat de internationale gemeenschap het multi-lateralisme moet omarmen, als een effectieve manier om de strijd tegen toekomstige mondiale dreigingen te overwinnen, en te blijven zoeken naar effectieve middelen om kleine en kwetsbare landen te ondersteunen. In dit kader is het van belang, de Duurzame Ontwikkelings Doelen verder te implementeren. Parlementen kunnen volgens president Santokhi een actieve rol hierbij spelen, met name bij de uitvoering van doelstelling 16 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, welke speciaal is gewijd aan de bevordering van vreedzame en inclusieve samenlevingen

– voor duurzame ontwikkeling,

– toegang tot justitie voor een ieder,

– en het bouwen van effectieve, verantwoordingsplichtige instellingen op alle niveaus.

De afgelopen 75 jaar heeft de VN belangrijke hervormingen kunnen doorvoeren. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties, is het geopolitieke veld drastisch veranderd. Er zijn meer lidlanden bijgekomen, er zijn ook meer strategische blokvormingen en meer belangen. Er zijn ook diverse ideologieën, die ver uit elkaar liggen en zorgen voor ernstige conflicten waaronder gewapende conflicten.

Gewapende conflicten, hebben een desastreus effect, op het sociaal en economisch leven, en het ontneemt de kans op een vredig en kansrijk bestaan, van velen, nu en in de toekomst.

Bedrijven worden verwoest, openbare diensten werken niet meer, landbouwgronden worden niet meer beplant, waardoor de arme bevolkingsgroepen al gauw in armoede geraken. Deze oorlogen tussen landen, stammen en geografische gebieden, om diverse politieke redenen, nopen de Verenigde Naties, tot het continu monitoren van conflicten, en het inzetten van middelen, om deze dreigingen beheersbaar te maken, en een wereldoorlog te voorkomen.

‘’ Meneer de Voorzitter, er resten nog slechts 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. De realisatie van de Agenda 2030 en de bijbehorende SDG’s, is echter onder druk komen te staan, vanwege de COVID-19 pandemie, hetgeen extra inspanningen en inventiviteit vereist, vanwege het “nieuwe normaal”, zoals we het heden ten dage noemen.

Er is nog, heel veel, werk te verzetten, terwijl de financiële middelen, voor de uitvoering daarvan, schaars zijn. Desondanks hebben wij ons als regering gecommitteerd, om het leefklimaat van onze burgers te verbeteren. Dit vereist sterk en dienend politiek leiderschap, gebaseerd op eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid’’, aldus president Santokhi.

 

Meer nieuws