Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi overhandigt begroting 2021 aan parlement

President Chandrikapersad Santokhi heeft de begroting voor het dienstjaar 2021 overhandigt aan het parlement. Dat gebeurde op dinsdag 29 september 2020 tijdens een buitengewone openbare vergadering van het hoogste college van staat, nadat het staatshoofd zijn Jaarrede had uitgesproken. Voor het dienstjaar 2021 dient de regering een begroting in die er in hoofdlijnen als volgt uitziet:

Het totaal van de geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2021, na verwerking van de wisselkoersaanpassing, bedraagt SRD 15.349.200.000. De geraamde uitgaven bedragen in totaal SRD 22.140.600.000. Het saldo van de totale ontvangsten en de totale uitgaven presenteert een tekort van SRD 6.792.400.000. Dit tekort is gelijk aan 19,7% van het bruto binnenlandsproduct (BBP).

Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2021 uit: Operationele uitgaven, namelijk SRD 4.860.800.000, terwijl programma’s een totaal bedrag bestrijken van SRD 17.280.800.000. De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeelsgerelateerde overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen en sociale premies. Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld: de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdrages, schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen.

De programma’s presenteren het uit te voeren beleid cq. projecten van de regering. Hiervan zal een bedrag van SRD 17.339.700.000 uit eigen middelen worden opgebracht. Op de begroting bedragen de de opgebrachte leningen en schenkingen SRD 4.801.900.000. Met betrekking tot de totale overheidsontvangen voor het dienstjaar 2021 worden deze onderverdeeld in: -Directe belastingen ad SRD 1.990.200.000. –Indirecte belastingen SRD 5.829.400.000. Niet-belastingontvangsten SRD 3.618.800.000. Donormiddelen bedragen SRD 132.300.000. Het totaal van de belasting en niet-belastinginkomsten komt uit op SRD 10.547.400.000.

Meer nieuws