Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi installeert RvC Centrale Bank

President Chandrikapersad Santokhi heeft op het Presidentieel Paleis de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Suriname CBvS) geïnstalleerd. De installatie vond plaats op vrijdag 18 september 2020. Stanley Raghoebarsingh is de nieuwe regeringscommissaris. De overige leden zijn Ruben Ravenberg, Franklin Ludwich Misiekaba, Jan Tawjoeram en Aroen Jadoenathmissier. Tawjoeram, directeur van het ministerie van Financiën en Planning, en Jadoenathmissier, directeur van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zijn ambtshalve lid van de RvC. De raad moet nog aangevuld worden met twee leden.

De RvC heeft een hele belangrijke taak op haar schouders. Het is van belang dat er continu overleg en afstemming is tussen de bank en de minister van Financiën en Planning. Daarvoor is de Raad verantwoordelijk en primair de regeringscommissaris. De Bankwet voorziet ook in verschillende momenten waar de Raad en de Governor van de CBvS betrokken zijn, zoals bij het bepalen van het beleggingsbeleid van de bank en het vaststellen van de orde en de wijze van uitoefening van de werkzaamheden van de Governor.

Daarnaast geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de Raad en de Governor bij het opmaken van de jaarrekeningen van de CBvS. De Governor maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekingsjaar de jaarrekeningen op. De RvC stelt de jaarrekeningen vast. Ieder lid van de RvC moet de jaarrekening ondertekenen. De jaarrekening wordt gepubliceerd en in het bijzonder aangeboden aan de minister van Financiën en Planning en de Rekenkamer. Zonder de jaarrekening wordt de regering en de CBvS gehinderd in het voeren van prudent, doelmatig en effectief monetair en fiscaal beleid. Dit onderstreept hoe belangrijk de rol van de RvC is bij het opmaken van de jaarrekeningen.

Meer nieuws