Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi: “60 jaar Shri Vishnuschool geweldige prestatie”

De Shri Vishnu muloschool bestaat deze maand 60 jaar. Een heuglijk feit waarmee de onderwijsinstelling op donderdag 1 oktober 2020 door president Chandrikapersad Santokhi werd gefeliciteerd. Het staatshoofd deed de school aan als onderdeel van de schoolbezoeken die hij samen met onderwijsminister Marie Levens aflegde bij de start van het nieuwe schooljaar.

De president sprak van een geweldige prestatie om de school 60 jaar in stand te houden. Hij merkte op dat de Shri Vishnuschool is meegegaan met de transformatie en ontwikkeling in de maatschappij. “De Shri Vishnuschool kan zeggen: “we zitten in de maatschappij en zijn een afspiegeling van de maatschappij”, aldus het staatshoofd. Hij betitelde het verder als “geweldig” en zegt dat het op deze manier moet gaan. “Als wij de natie Suriname willen versterken, moeten wij alle groepen gelijke kansen geven.”

Volgens president Santokhi zal dat een van de belangrijke opdrachten zijn van de regering, namelijk dat iedereen zonder beperking gelijke toegang heeft tot alle soorten van onderwijs. Hij merkt ook op dat de financiële beperking bij het thuisfront en/of de gezinssituatie geen rol mag spelen bij de toekomst van het kind. De staat moet daarbij inspelen en ervoor zorgen dat financiële beperkingen geen beperkingen inhouden voor de toekomst van kinderen. Zij moeten alle kansen krijgen. Het staatshoofd voegt eraan toe dat daar waar er geen fysiek onderwijs aanwezig is, dat beschikbaar moet zijn. Ook in het verre binnenland moet zowel het fysieke onderwijs als de moderne technologie om afstandsonderwijs te volgen, beschikbaar zijn.

Hij riep de schoolleider van de Shri Vishnuschool op om met het 60-jarig bestaan van de school te laten zien dat wij sterker en wijzer zijn geworden en gegroeid. Met deze groei moeten we ook ons onderwijs gaan helpen moderniseren, op een hoger niveau brengen en de ontwikkelingsdoelen van het land halen.

Het staatshoofd wees in deze op twee belangrijke aspecten voor onderwijs aan kinderen. Het eerste is het openbaar transport. Op dit stuk is de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur al bezig met departementsdirecteuren en alle onderwijsinstellingen na te gaan hoe gratis schooltransport zo snel mogelijk geïmplementeerd kan worden. Als tweede noemde de president het project studiefinanciering. De regering is zich ervan bewust dat veel studenten niet in staat zijn hun studie te betalen. De onderwijsminister is daarom ook al bezig het project studiefinanciering weer rond te krijgen, zodat studenten die de behoefte hebben een beroep hierop kunnen doen. Het staatshoofd bracht in herinnering dat de regering tijdens de verkiezingscampagne had aangegeven dat onderwijs gratis moet zijn voor alle kinderen. “We gaan het stap-voor-stap realiseren, omdat uiteindelijk onderwijs ons in staat zal stellen dit land te ontwikkelen en onze maatschappij een kennismaatschappij te maken. Het land heeft jullie nodig”, gaf de president de leerlingen tot slot mee.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd