Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President heeft zo snel mogelijk aanbevelingen van Commissie Anti-Corruptiewet

De Presidentiële Commissie Anti-Corruptiewet moet zo snel mogelijk aan de slag. President Chandrikapersad Santokhi heeft namelijk liever vandaag dan morgen aanbevelingen van de werkgroep, die hij op woensdag 5 augustus 2020 heeft geïnstalleerd voor de duur van zes maanden. De commissie wordt voorgezeten door mr. Carmen Rasam. Volgens het staatshoofd lijken zes maanden kort, maar hij illustreerde dat de vorige week eveneens door hem geïnstalleerde Commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, die hem moet adviseren over het gezond maken van het overheidsapparaat, reeds de eerste twee aanbevelingen heeft gedaan.

De Commissie Anti-Corruptiewet moet voor de regering vaststellen wat de stand van zaken is met betrekking tot de anti-corruptiewet, die in 2017 is ingediend. Zij moet in kaart brengen: de randvoorwaarden die nodig zijn en het vervolgtraject dat de regering moet inzetten om ervoor te zorgen dat de anti-corruptiewet in haar volle omvang kan werken. President Santokhi merkte op dat deze anti-corruptiewet thans partieel in werking, maar nu moet dat in volle omvang gebeuren. De wet kan niet volledig in werking treden omdat belangrijke juridische en institutionele randvoorwaarden nog niet in place zijn.

Volgens hem heeft de huidige regering beloofd dat deze wet in werking zou treden, maar de regering moet ook goede beslissingen nemen en daarvoor moet er een deskundig team aan het werk gezet worden om aanbevelingen te doen. Het ministerie van Justitie en Politie en de Nationale Assemblee hebben tijdens de vorige regering al heel wat voorbereidend werk gedaan. Het staatshoofd gaf de werkgroep mee ook hiernaar te kijken, na te gaan wat aangepast moet worden en wat past binnen het beleid van de huidige regering.

President Santokhi benadrukte dat de regering haast heeft. “Omdat de samenleving ons mandaat heeft gegeven om te regeren, om het parlement te vormen. De samenleving is boos dat ze verarmd is en dan wordt ze nog bozer als ze merkt dat we in haar portemonnee komen en de mensen die haar arm gemaakt hebben niet aangepakt worden,” aldus het staatshoofd. Hij zei dat er een stukje balans moet komen en meer voorlichting voor de samenleving. De regering wil alles conform de regels van wet en recht doen. Het gaat om de rechtstaat en behoorlijk bestuur. Naast rechtszekerheid en rechtsbescherming moet er ook sprake zijn van rechtshandhaving en dat moet goed voorbereid worden. Het staatshoofd garandeerde dat het gaat om regelgeving die op een goede wijze toegepast gaat moeten worden.

Hij bereidde de commissie erop voor dat het een belangrijke doelgroep betreft die valt onder de werkingssfeer van de anti-corruptiewet en dat ook bij deze doelgroep de zonodige zorgvuldigheid betracht moet worden. President Santokhi: “Het is de toplaag van bijna alle ambtenaren, alle publieke gekozen en benoemde functionarissen, dus ook de dr’s en rr’s. Het zijn een paar duizenden mensen en dat wil zeggen dat de administratieve organisatie heel goed opgezet zal moeten worden.”

De regering zal alle aanbevelingen die door de commissie gedaan zullen worden met het parlement bespreken. Het gaat volgens het staatshoofd om meer dan uitvoeringsbesluiten alleen, maar een hele administratieve organisatie.

Meer nieuws