Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

PCS doorstaat kritische Kiwa hercertificeringsproces

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft van 02 tot en met 11 november 2020 haar jaarlijkse Kiwa-audit zonder kritische tekortkomingen doorlopen door de creativiteit en flexibiliteit van zowel de directie, management en overige personeelsleden. Vanwege de heersende Covid-19 pandemie in de wereld is de auditplanning in twee fasen uitgevoerd, te weten in de maanden mei (fase 1) en november (fase 2).

Als ISO-gecertificeerd ziekenhuis is het van belang om op regelmatige basis na te gaan in hoeverre de bedrijfsprocessen conform de geldende ISO-norm nog voldoen aan de eisen die zijn gesteld in termen van kwaliteitsmanagement. In dit kader worden vooraf interne audits uitgevoerd door de Kwaliteitsunit van het PCS ten einde het certificeringstraject in goede banen te leiden.

Tijdens het eindgesprek met de directie en de Kwaliteitsunit van het PCS is door mw. Petra Verstraten, lead auditor namens Kiwa Nederland, medegedeeld dat het PCS positief advies verkrijgt voor hercertificering.

Uiteraard zullen de nodige verbeterpunten worden aangepakt en gemonitord met alle interne en externe stakeholders om zodoende de kwaliteitsbewaking van de bedrijfsprocessen van het PCS te garanderen. Als enige psychiatrische ziekenhuis in Suriname heeft PCS reeds 125 jaar haar bestaansrecht bewezen in de (geestelijke) gezondheidszorgsector en zal het PCS zich beijveren om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening naar de samenleving toe te garanderen, bevorderen en af te stemmen op de hulpvraag.

Meer nieuws