Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Partiële Openstelling van het luchtruim voor commerciële vluchten

Met ingang van maandag 23 november 2020 zal het Surinaamse luchtruim partieel opengesteld worden voor commerciële vluchten op de Mid- Atlantische route (Amsterdam- Paramaribo, vice versa) en op vooraf afgestemde regionale vluchten. Per voormelde datum worden luchtvaartmaatschappijen toegestaan op een gereguleerde en gecontroleerde wijze commerciële vluchten uit te voeren. Dit is gebonden aan door de autoriteiten vastgestelde aantal passagiers per vlucht per week.

Reizigers kunnen per die datum rechtstreeks via reisagenten of de luchtvaartbedrijven hun tickets boeken. De toestemming van de afdeling Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) voor ingezetenen en niet ingezetenen komt te vervallen. Visumplichtigen dienen de normale E-visa en E-tourist card procedure te volgen via de VFS-Global website https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/home/index

De geldende voorwaarden voor bezoekers blijven ongewijzigd. Passagiers dienen voor toelating op de vluchten te overleggen:

  • Een negatieve RT PCR- test van niet ouder dan 72 – 120 uur) (LET WEL: geen GGD test resultaten voor passagiers uit Nederland, geen quick- test resultaten of antibody testresultaten). Positieve ELISA testresultaten , voor degenen die al positief zijn geweest, niet ouder dan 6 maanden
  • Een bevestigde accommodatie boeking (geen reservering) van minimaal 10 dagen bij een geregistreerd SHATA- hotel of accommodatie. Voor thuisquarantaine geldt de schriftelijke toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid.
  • Voor niet ingezetenen geldt dat deze een reisverzekering met COVID-19 dekking hebben en overleggen.

Zonder deze 3 vereisten zullen passagiers door de luchtvaartbedrijven niet toegelaten worden tot de vluchten.

Thuisquarantaine

Het in quarantaine gaan in een eigen accommodatie is mogelijk. Hiervoor zal de reiziger met redenen omkleed moeten aangeven waarom voor quarantaine in huis wordt gekozen. Bij het verzoek zal de reiziger moeten aangeven wie garant zal staan. De garantsteller dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij mede-aansprakelijk zal worden gesteld, indien de reiziger zich niet aan de regels houdt. De toestemming voor thuisquarantaine, wordt uitsluitend door de Minister van Volksgezondheid of de directeur van het Buro Openbare Gezondheidszorg (BOG) gegeven. De aanvraag voor deze faciliteit moet maximaal 10 dagen voor vertrek worden aangevraagd via het e-mailadres: quarantainehotel@gmail.com. Alleen met de schriftelijke toestemming van voornoemde autoriteiten zal de thuisquarantaine mogelijk zijn. Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven (Zanderij) na aankomst, wordt er geen toestemming verleend voor thuisquarantaine! Afhalers mogen zich daarom ook niet begeven naar de luchthaven.

Na de verkregen toestemming zal de reiziger een bewakingsbedrijf moeten benaderen voor de (lijfelijke) bewaking op het quarantaineadres. De kosten voor de bewaking komen voor rekening van de reiziger.

Aanmeldplicht BOG

Het e-mailadres van BOG, quarantainehotel@gmail.com, heeft een dubbele functie. Enerzijds dient men via dit adres toestemming te vragen voor thuisquarantaine, anderzijds fungeert dit adres als informatieplatform voor de autoriteiten ter voorbereiding op inkomende reizigers.

Iedere reiziger dient tot 72 uur voor vertrek de negatieve RT PCR-test, de bevestiging van de SHATA accommodatie dan wel de verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid in geval van thuisquarantaine én reisverzekering (voor niet-ingezetenen) te mailen naar quarantainehotel@gmail.com.

Reizigers die afreizen in verband met een sterfgeval of bezoek aan een ernstig ziek familielid, dienen zich eveneens te melden via quarantainehotel@gmail.com.

Transport van de luchthaven

Het transport van de luchthaven naar de accommodatie zal ook gecontroleerd geschieden. Bij quarantaine in een SHATA accommodatie zal dat verzorgd worden door de SHATA accommodatie. In geval van thuisquarantaine kan de reiziger alleen opgehaald worden door een bij Luchthavenbeheer geregistreerde taxibedrijf. In beide gevallen zijn de kosten voor rekening van de reiziger.

Voor de reizigers geldt verder dat zij zich houden aan alle in het land geldende COVID-19 maatregelen. Deze zijn o.a.:

  • Verplicht opdoen/ dragen van een mond-/neusbedekking op alle openbare plekken en in openbaar transport (winkels, banken, afhaal restaurants, kapperzaken etc)
  • De handhygiene maatregelen
  • Het houden van de 1,5 – 2 meter COVID- afstand
  • Samenscholingsverbod (geen groepen groter dan 5 personen)
  • Feesten zijn verboden!

Op de samenleving wordt ten overvloede het beroep gedaan zelf zich ook te blijven houden aan de COVID-19 maatregelen en ook niet te verslappen wanneer eenmaal familie en vrienden uit het buitenland op bezoek zijn. De samenleving kan bijdragen om de verplichte 10-dagen Quarantaine periode van familie en vrienden te veraangenamen, door digitaal met hen in contact te blijven. Ook bestaat de mogelijkheid, pakketjes en maaltijden voor hen af te geven bij de receptie van het hotel waar zij zullen verblijven. Het zal ook mogelijk zijn pakketten af te halen bij de hotels, die na ontsmetting kunnen worden meegegeven. Hen fysiek bezoeken, is niet toegestaan gedurende de quarantaine periode. Op de 11e dag, vindt zoals gewoonlijk de Exit-screening plaats door de daartoe bevoegde autoriteiten.

De richtlijnen omtrent het reizen naar Suriname, handhaving en overige regels zullen te vinden zijn op de website van BOG, SHATA, airlines, Airport Management en FB pagina van de ASRA.

De partiele openstelling betreft in deze een pilot-fase van een maand met evaluatiemomenten gedurende die maand met alle betrokken stakeholders. Aan eenieder wordt daarom het verzoek gedaan hiermee rekening te houden en wijzigingen in het beleid voor te behouden.

Meer nieuws