Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Parlement stelt ex-minister Hoefdraad in staat van beschuldiging

Het Openbaar Ministerie heeft van De Nationale Assemblee toestemming gekregen om de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, te vervolgen. Het parlement heeft op donderdag 6 augustus de hernieuwde vordering van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday met 28 stemmen voor en nul tegen aangenomen. Hiermee is de weg voor de justitiële autoriteiten geopend om de ex-bewindsman aan wie 11 strafbare feiten ten laste zijn gelegd, te vervolgen. De eerste vordering van de PG op basis van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers was in mei afgewezen door de toenmalige volksvertegenwoordiging.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee besloot de zaak niet inhoudelijk te laten behandelen, omdat dit buiten de competentie van het parlement is en ook om te voorkomen dat de PG persoonlijk wordt besproken.

De VHP gaf aan te gaan voor rechtstatelijkheid. De partij had enkele maanden terug toen de kwestie al besproken werd aangegeven dat het parlement niet op de stoel van de Rechterlijke Macht moet gaan zitten. Vervolging zou in politieke bestuurlijk opzicht en in algemeen belang moeten plaatsvinden. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien stelde dat met het besluit het gevoel van onbehagen in de samenleving wordt rechtgetrokken.

De ABOP motiveerde dat binnen de Republiek Suriname de leer van de Trias Politica hoog in vaandel wordt gedragen. Deze leer houdt in dat er sprake moet zijn van scheiding der machten: de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende. Deze drie dienen de vrijheid te hebben om te kunnen functioneren. Volgens de partij zou er in ‘s lands belang toestemming moeten worden gegeven om tot vervolging van ex-minister Hoefdraad over te gaan.

Volgens de NPS zijn er in het college vaker discussies gevoerd met betrekking tot mistanden over het financieel beheer door het ministerie van Financiën. De partij zegt dat het parlement niet ervoor moet zorgen dat alles in het ongewisse blijft, maar moet meewerken aan het in staat van beschuldiging stellen zodat de PG en autoriteiten kunnen doorgaan met hun onderzoek.

De fracties van de NDP en BEP die toen de vordering hadden afgewezen, verlieten op donderdagavond nog voor de stemming de vergaderzaal. De NDP was van mening dat er in de hernieuwde vordering geen additionele informatie vanuit de PG is gegeven en dat de gewezen bewindsman niet gehoord is bij de nieuwe vordering. Dit zou tegen de conventies, het huishoudelijk reglement en tegen relevante wet zijn.

De parlementsvoorzitter verduidelijkte hierop dat het parlement ex-minister Hoefdraad niet kan veroordelen. “Dat gebeurt in de rechtszaal. Het kan dat hij, als hij onschuldig is, wordt vrijgesproken. Het enige dat we moeten doen is een wettelijke verplichting vaststellen.”

De BEP zei tegen elke stap te zijn die afbreuk doet aan de rechtstaat, die een voorname poot is van de democratie. Volgens de partij zou er geen sprake zijn van een nieuw feit. Zij kon zich niet terugvinden in de overwegingen die als basis hebben gediend om aan de rechter danwel de PG toestemming te geven tot vervolging over te gaan.

 

Meer nieuws