Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Onderwijsinspecteurs getraind in data-analyse en rapportage

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in haar onderwijsvernieuwing een start gemaakt met de training van haar korps aan inspecteurs. Een van de vernieuwde taken van het inspectieteam is om een juist beeld te krijgen over het onderwijs en het monitoren van de kwaliteiten in onze onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering. De eerste training ging daarom over data-analyse en rapportage. Een concreet doel was het ontwikkelen van competenties om data te verzamelen, analyseren en te interpreteren om het onderwijs te verbeteren op scholen.

De vernieuwing in het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van leerlingen en studenten dan het overbrengen van de leerstof. Onderwijskwaliteiten waarop data verzameld kan worden zijn o.m. de optimale toegang van het onderwijs voor elke leerling of student in elk district van Suriname; het betekenisvol leren en het inspirerend lesgeven krijgen een centrale rol in het onderwijs om de ontwikkeling van leerlingen en studenten te stimuleren en verbeteren.

Het korps leerde onderwijsrapporten te schrijven en hoe deze te presenteren aan verschillende stakeholders van het onderwijs. Dit gebeurde tijdens een online workshop, welke gehouden is van 17 t/m 20 november 2020 door de Jamaicaanse Inspecteur-Generaal Dr. Maureen Dwyer. In totaal hebben 43 inspecteurs, waarvan 2 in Nickerie, de workshop online bijgewoond.

Data is de cijfermatige weergave van de werkelijkheid en een doordacht actieplan gebaseerd op deze data zal uiteindelijk leiden tot verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs. De data voorziet stakeholders van informatie om te komen tot effectief onderwijsbeleid voor onze onderwijsvernieuwing.  De gedachtegang is tevens dat conclusies, besluiten en acties niet moeten worden genomen op basis van emotie of meningen, maar op basis van gedegen onderzoek en het vaststellen van feiten om ons onderwijs te helpen verbeteren.

Meer nieuws