Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Nieuwe ILO-directeur voor de regio brengt beleefdheidsbezoek aan AWJ

Minister Steven Mac Andrew heeft op woensdag 27 maart 2024 voor een kennismakingsbezoek ontvangen de heer, Joni Musabayana, die enkele maanden geleden is benoemd tot directeur van het Decent Work Team en Office for the Caribbean van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De bewindsman heeft de ILO-directeur geïnformeerd over de vlotte uitvoering van het derde Decent Work Country Programme Suriname (DWCP SU III). Ook heeft hij zijn waardering uitgesproken voor de technische ondersteuning en de begeleiding van het Decent Work Team van de ILO in dit verband.

De ILO-directeur was ingenomen met de vorderingen die Suriname maakt bij de uitvoering van het programma in het streven naar sociale rechtvaardigheid, inclusieve economische groei en decent work voor iedereen. Hij was onder de indruk van het hoge tempo van het aantal nieuwe- en herziene arbeidswetten, welke in de afgelopen jaren zijn aangenomen, maar vroeg ook aandacht voor verouderde wetgeving. Minister Mac Andrew benadrukte dat het moderniseren van de arbeidswetgeving een continu proces is gericht op verbetering van arbeidsomstandigheden, het creëren van rechtvaardige omstandigheden en het waarborgen van waardig werk voor iedereen. Tegen deze achtergrond vindt er volgens de bewindsman op gezette tijden een evaluatie plaats van wetten met de bedoeling deze bij te stellen of aan te scherpen. Hij noemde in dit verband de evaluatie van de Ontslagwet, Wet Minimumloon en de Wet Gevaarlijke en Lichte Arbeid Kinderen en Jeugdigen, waarvan hij de evaluatierapporten onlangs in ontvangst mocht nemen.

Minister Mac Andrew hield de ILO-directeur ook voor, dat de verwachting is dat dit jaar de Wet Arbeidsomstandigheden (Arbowet), die is voorgelegd aan DNA in behandeling zal worden genomen, omdat die van belang is voor het bevorderen van de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Tegen deze achtergrond treft ons land volgens hem voorbereidingen om zowel het Verdrag inzake Veiligheid en Gezondheid op het Werk, 1981 (No. 155) als het Verdrag inzake Bevordering van Veiligheid en Gezondheid op het Werk, 2006 (No. 187) te ratificeren. Deze twee fundamentele verdragen, welk elk lidland van de ILO dient te respecteren en na te leven, beschrijven de kernprincipes en rechten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De bewindsman vroeg de ILO om technische assistentie voor wat betreft wetgeving op het gebied van arbeidsmigratie, inclusief het aspect van gender. Een dergelijke wet zal de rechten van migrantenarbeiders moeten beschermen en ervoor moeten zorgen dat zij gelijke toegang hebben tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. De ILO-directeur was bij het beleefdheidsbezoek vergezeld van zijn staf.

Paramaribo, 28 maart 2024

Communicate Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew heeft voor een kennismakingsbezoek ontvangen de heer, Joni Musabayana, (derde van links) de nieuwe directeur van het Decent Work Team en Office for the Caribbean van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).