Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Nieuwe Deviezencommissie moet zo snel mogelijk aan de slag

De nieuwe Deviezencommissie moet zo snel mogelijk aan het werk. Het beleid van de regering is erop gericht om deviezen te genereren en zuinig om te gaan met onze valutavoorraad. Het voorgaande zei vicepresident Ronnie Brunswijk onder meer bij de installatie van de nieuwe Deviezencommissie op donderdag 22 oktober 2020 door president Chandrikapersad Santokhi. De vicepresident benadrukte dat de commissie zich moet houden aan wettelijke regelingen, maar ook zwaarwichtige besluiten zal moeten nemen. Daarvoor zal zij echter in contact moeten treden met het bevoegde gezag. “De regering wil ook weten welke richting u op gaat”, aldus de vp, die aangaf dat de regering er vertrouwen in heeft dat de nieuwe commissie een goede job zal doen.

President Santokhi bedankte de uitgetreden leden voor hun bijdrage gedurende hun periode. Het staatshoofd legde de nadruk op het binnenhalen van valuta. Volgens hem moet de druk op de valuta in Suriname minder worden en moeten de weinig beschikbare middelen worden aangewend voor zeer essentiële zaken, zoals medicijnen, en andere zaken die dringend nodig zijn voor de samenleving.

De Deviezencommissie werd opgeroepen geen politieke, maar ontwikkelingsgerichte besluiten te nemen met het beleid van de regering als basis. Daarbij is transparantie zeer belangrijk. Indien er obstakels zijn, zal de commissie die moeten aanpakken en waar nodig moderniseren. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) merkte op dat het om een competent team gaat, die wel in een kritieke situatie van de economie te werk wordt gesteld.

Het ministerie rekent echter op de commissie en staat ook open voor medewerking. “Er zullen uitdagingen zijn. U zal er niet voor moeten schromen om harde beslissingen te nemen die moeten helpen de koers en de economie op het juiste traject te brengen”, sprak de bewindsvrouw. Volgens haar zullen de harde beslissingen genomen moeten worden, ook al zou het moeten betekenen dat bepaalde machten in landsbelang op hun plaats worden teruggebracht.

Prenobe Bissessur, voorzitter van de Deviezencommissie, geeft aan dat deze commissie belast is met het uitvoeren van het algemeen deviezenbeleid, dat wordt vastgesteld door de president. Dit beleid zal voornamelijk gericht zijn op het binnenbrengen van deviezen voor het land. In deze zal er continu worden afgestemd met de financiële autoriteiten, te weten: de ministeries van Financiën en Planning, EZ en de Centrale Bank van Suriname. Dit om ervoor te zorgen dat er in landsbelang monetaire stabiliteit komt en een juist beleid wordt gevoerd.

Meer nieuws