Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minowc goed op weg met nieuwe vorm van onderwijs

Hoewel het een beetje langzaam gaat en tijd vergt, is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) goed op weg met het introduceren van een nieuwe vorm van onderwijs. Onderdeel hiervan is onder meer het afstandsonderwijs. “We zijn tevreden tot op dit moment, meer in de zin dat iedereen meewerkt”, zegt onderwijsminister Marie Levens. Ze is echter niet geheel tevreden met de resultaten die tot nu toe bereikt zijn. “We wilden veel meer bereikt hebben op dit moment, maar we moeten ook toegeven dat niet alles snel kan. Wat je plant, lukt niet altijd.”

De minister vraagt de gemeenschap er rekening mee te houden dat er in de komende tijd veel meer aandacht besteed gaat worden aan het nieuwe curriculum. Er zal volgens haar een heel ander systeem van examens plaatsvinden, ook de evaluatie en repetities zullen anders gebeuren. Minister Levens spreekt over nieuwe vormen voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde en wel via de radio en televisie. “Het wordt allemaal nieuw en anders”, aldus de onderwijsminister die eraan toevoegt dat er geen andere keus is, dan over te stappen op deze nieuwe vorm van onderwijs. Het ministerie is goed op weg, maar minister Levens merkt evenwel op dat het een beetje langzamer gaat dan gepland. Ze benadrukt dat voor wat betreft het onderwijsgedeelte het rustig is in het veld.

De bewindsvrouw zegt dat haar ministerie dagelijks met verschillende vraagstukken bezig is, niet alleen met die welke in het algemeen de pers beheersen. Zo houdt ook de onderwijssituatie in het binnenland het ministerie bezig. Daarnaast gaat zij bij het introduceren van afstandsonderwijs ook na hoe de kwaliteit in de gaten te houden. Het vergt volgens de bewindsvrouw enorm veel energie om met leerkrachten te werken, maar ook om met een groep van ongeveer 150 duizend leerlingen/scholieren bezig te zijn. Er zijn vaker discussies met schoolleiders en leerkrachten en er vinden veel trainingen plaats. Minister Levens zegt dat de onderwijsgevenden moeten wennen aan de nieuwe vorm van lesgeven, vooral wanneer het gaat om situaties waarbij water en elektriciteit ontbreken of nog niet voorzien is in technische zaken.

Minister Levens prijst zich gelukkig dat wat het onderwijsgedeelte betreft schoolleiders en leerkrachten enorm bijdragen om de leerlingen door het nieuwe systeem heen te trekken. “Het is een massieve en massale activiteit, want je bent met een groep van 150 duizend tegelijk bezig en dat moet je langzaam en voorzichtig doen.”

Meer nieuws