Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van NH en UNDP houden Inceptie Workshop

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH) en de United Nations Development Programme (UNDP) hebben op 10 december 2020 een Inceptie Workshop gehouden ter voorbereiding van het Project Document getiteld: Wereldwijde kansen voor de ontwikkeling van de ambachtelijke en kleinschalige goudwinning sector (ASGM) /“Global Opportunities for Long-term Development of ASGM Sector Plus – GEF GOLD + in Suriname”.

Binnen dit internationaal programma, waar Suriname nu ook gaat participeren, worden er activiteiten op het gebied van chemicaliën en afvalbeheer met financiering van de Global Environment Facility (GEF) uitgevoerd. De GEF is belast met het elimineren van schadelijke chemicaliën, die vallen onder het Minamata Verdrag. De strategische doelstellingen hierbij hebben betrekking op de prevalentie en vermindering van chemicaliën en afval oa.via de implementatie van schone en alternatieve technologieën. Het internationaal programma wordt gecoördineerd door Conservation International en in Suriname zal UNDP ondersteuning geven.

Suriname is in 2018 toegetreden tot het Minamata Verdrag en sindsdien heeft het NIMOS in samenwerking met het ministerie van NH activiteiten ondernomen ter uitvoering van het verdrag. Hierdoor is een Roadmap ontwikkeld van de concrete acties die op dit gebied verricht moesten worden. Het Minamata Initial Assessment rapport is gepubliceerd en Suriname is gestart met opstellen van haar National Actie Plan voor de ASGM in Suriname. Momenteel werken het ministerie van NH en het NIMOS ondersteunt door de UNDP aan de verdere uitvoering van een zevenjarig project genaamd: “Improving Environmental Management in Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Gold Mining” (EMSAG). Dit project heeft onder andere als doel het introduceren van kwikvrije goudwinningsmethoden in de kleinschalige mijnbouw in Suriname ter uitfasering van het gebruik van kwik en daarmede de verbetering van het milieubeheer in de mijnbouwsector van Suriname

De Inceptie Workshop heeft tot doel om tezamen met primaire en secundaire stakeholders de gedachtegang achter dit project bespreekbaar te maken. Daarnaast zullen ook de details van de projectvoorbereiding gepresenteerd worden o.a. een tijdslijn, resultaat indicatoren, regelgeving en stakeholder- en genderanalyses.

Meer nieuws