Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie ROS tekent samenwerking overeenkomst met Stichting Sophia’s Lust en Omgeving

Minister van Regionale Ontwikkeling en Sport mevr. Gracia Emanuel, Dhr A. Samson voorzitter Stg. Sopia’s Lust en Omgeving en dhr A. Barron Penningmeester van de stichting

Aan de vooravond van 45 jaar Staatskundig Onafhankelijkheid heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport een Beheersovereenkomst getekend met Stichting Sophia’s Lust en Omgeving voor het Sophia’s Lust Community Center. De ondertekening vond plaats onder toezicht van Minister Gracia Emanuel, directeur sportzaken, beleidsadviseurs en bestuursleden van de stichting.

Voor de ondertekening heeft de sportminister het stichtingsbestuur toegesproken. In haar redevoering heeft zij aangegeven dat ze niet twijfelt aan de samenwerking. “Wij werken zoveel mogelijk conform het beleid van de regering om uitvoering te geven aan recreatieve en sportaangelegenheden”. Volgens haar zal de regering te allen tijde een beleid voeren dat de maximale conditie en randvoorwaarde schept voor de samenleving om maximaal te kunnen bewegen en sporten. De buurtbewoners, maar in het bijzonder de jeugd, moeten eerlijke en gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Dit is volgens Emanuel een van de redenen waarom het Ministerie content is met de samenwerking.

Volgens waarnemend directeur Gordon Touw Ngie Tjouw, die namens de minister de ondertekening deed is de opdracht uitgevoerd en komen wij dichterbij om het sportbeleid en recreatieve aangelegenheden te decentraliseren. De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om alle plooien glad te strijken. Als directielid wil ik de minister bedanken voor haar inzet met betrekking tot de ondertekening en ook de stichting. Tot slot gaf de waarnemend directeur mee dat kansen die gelden voor sporters en jongeren in Paramaribo, ook van toepassing moeten zijn voor iedereen in de andere districten.

Deheer Barron, lid van het bestuur, is blij dat er nu invulling gegeven kan worden aan de recreatieve activiteiten van de buurt. De ROS-minister en de directeur hebben hart voor recreatieve en sport. In Sopia’s Lust en omgeving is er talent aanwezig die verder ontwikkeld moet worden en wij zullen ons sterk daarvoor maken. “Wij kunnen u verzekeren dat de stichting zich zal houden aan de beheersovereenkomst”. Aldus Barron.

Het Sophia’s Lust Community Center is is een schenking geweest van de Volksrepubliek China voor de gemeenschap van Sophia’s Lust en omgeving. Dit multifunctioneel centrum kan goed gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van de mensen van Sophia’s Lust en omgeving. Behalve een speeltuin beschikt het gemeenschapscentrum ook over een fitnesruimte, een computerlokaal, maar ook over een zaal voor het houden van sessies, trainingen en huiswerkbegeleiding. De ondertekening vond plaats op 23 november 2020.

Meer nieuws