Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Walden voert constructief stakeholdersoverleg inzake unificatie wisselkoers

Minister Saskia Walden heeft in het kader van de unificatie wisselkoers, welke is vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname op 22 september 2019 een constructief stakeholdersoverleg gehad. De minister heeft afzonderlijke gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het platform van importeurs, oliemaatschappijen, de Service Station Exploitanten Bond, winkeliersverenigingen, en de Consumentenkring.

Vermeldenswaard is, dat de belanghebbenden unaniem eens zijn over de unificatie van de wisselkoers. Anderen hebben aangegeven, dat ze zelfs daarop hebben aangedrongen, daar er al geruime tijd tegen een hogere koers dan de Centralebankkoers van 7.52 handel werd gedreven.

De minister van EZ heeft tijdens de meetings benadrukt, dat met de nieuwe vastgestelde koers van de CBvS van USD 14,018 voor de aankoop en USD 14,290 voor de verkoop, dit haast geen effect zal hebben op de basisgoederen, omdat de importeurs vrijstelling van invoerrechten hebben op de basisgoederen. Dus er zullen geen significante prijsverhogingen mogen plaatsvinden. Malafide handelaren, die munt denken te willen slaan uit deze situatie, zullen zonder pardon hard worden aangepakt, benadrukte minister Walden.

Ten aanzien van de verhoogde brandstofprijzen, heeft de bewindsvrouwe duidelijk aangegeven, dat het verder subsidiëren van de brandstofprijs niet langer houdbaar is voor de regering. “Nu betalen we de werkelijke prijs voor de brandstof, die betaald moet worden”. Dit omdat de oliemaatschappijen de dollars om de olie te kopen tegen een veel hogere koers inkopen dan de vroegere Centralebankkoers van 7.52. Het verschil daarvan werd door de overheid betaald. Toch stelt de minister dat de brandstofcomponent voor de prijzen van producten marginaal is.

Het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie roept de gemeenschap dan ook op, om mede te helpen om zaken als prijsopdrijving en hamsteren in de gaten te houden en bij geconstateerde misstanden haar klachten door te geven via de klachten app telno: 853-0915 of via het verkort nummer 1940.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd