Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Sewdien belooft Coronie aanpak agrarische sector

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft zich bezorgd geuit over de huidige stand van zaken ten aanzien van de cocosteelt in het district Coronie. Middels een voorbeeld uit zijn recente ervaring onderbouwde hij zijn misnoegen. Het komt erop neer dat hij recent cocosolie ontving van een producent die aangaf dat de noten niet afkomstig zijn uit Coronie, maar uit Commewijne. De producent gaf de minister aan dat Coronie als oud cocosdistrict nu zelf cocosnoten importeert uit andere districten. “Er klopt totaal iets niet, maar we gaan eraan werken. Ook de andere agrarische producten die het goed doen in het district zullen de nodige aandacht krijgen”, verzekert de minister de gemeenschap.

Als landbouwkundige is minister Sewdien heel vroeg tot de ontdekking gekomen dat Coronie de beste gronden heeft in Suriname, qua vruchtbaarheid. “Coronie beschikt over het beste metroklimaat.” De minister zegt dat aspecten als luchtvochtigheid, het aantal zonuren, wind en de bodemgesteldheid in Coronie gunstig zijn voor de landbouw. “Er schijnt meer zon hier in Coronie, dan elders in Suriname. Suriname kent vier kleisoorten. De beste daaruit is de bruin gevlekte. Dat heeft Coronie.”

“Toen er rijst hier verbouwd werd, had Coronie de beste opbrengsten. Hoger dan Nickerie. Dat was Coronie en dat kan het weer worden”, zegt de LVV-minister. Problemen met betrekking tot de waterkerende dam hebben de aandacht van de minister. Hij zal zich samen met zijn collega van Openbare Werken buigen over de aanpak van deze kwestie. De LVV-minister geeft ook aan dat er binnenkort ook 4000 hectare landbouwgrond vrij zal komen ten behoeve van landbouwers.

Meer nieuws