Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Ramsaran laat kinderslachtoffers niet in de steek

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zal kinderen, die slachtoffer zijn van misbruik, geweld en verwaarlozing, niet in de steek laten. Hij zegt dat er gewerkt moeten worden aan de Kinder- en Jongerentelefoon, omdat de bereikbaarheid voor de kinderen heel gemakkelijk, effectief en snel moet zijn.

“Soms vallen de slachtoffers onder de zorg van de ouders, waarbij het delen van informatie moeilijk gaat”, onderstreept hij het belang van een snelle en effectieve communicatielijn. Minister Ramsaran heeft dit aangegeven tijdens een bezoek dat hij eerder deze week bracht aan Stichting voor het Kind (Stivoki). Hierbij werd hij vergezeld door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol), directeur Melitia Sentilia van Sociale Zaken en het hoofd van Bureau Rechten van het Kind, Bruce Sariredjo.

Het bezoek vloeide voort uit een onderhoud die de ministers van Sozavo, Juspol en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) hadden met bisschop Karel Choennie, bestuursvoorzitter van Stivoki. De bisschop had enkele knelpunten naar voren bracht betreffende de stichting. Onder meer werd gesproken over de subsidie aan de stichting, die jaarlijks wordt opgebracht door Sozavo. Minister Ramsaran heeft gesteld dat de stichting en deze doelgroep de volledige aandacht heeft van de betrokken ministeries en hun werkarmen. Samen zullen zij ervoor zorgen dat deze kinderen de nodige hulp krijgen. De bewindsman zal samen met zijn collegaministers nagaan hoe de stichting weer van de grond getild kan worden en welke specifieke rol zijn ministerie hierbij kan spelen.

Stivoki heeft als doel het opvoeden en begeleiden van kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot en met 16 jaar, die mishandeld, misbruikt en/of verwaarloosd zijn. Het gebouw dat sinds 1985 in beheer is van de stichting, sloot de deuren in september 2016 wegens het uitblijven van subsidie. Het pand werd daarna leeggeplunderd. In 2018 werd met de hulp van de stichting SuAid de renovatie mogelijk gemaakt, nadat een bedrag van SRD 1 miljoen werd opgehaald. Minister Ramsaran merkte op dat het gebouw er nu heel goed bijstaat. De bedoeling is om met de heropening van Stivoki deze groep van kinderen wederom een vertrouwde opvang te bieden.

Meer nieuws