Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Minister Ramdin beijvert zich voor betere samenwerkingsstructuur met ACTO

Op zondag 6 augustus 2023 heeft minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een bilateraal onderhoud gehad met de Secretaris-Generaal (SG), Maria Alexandra Moreira Lopez en de uitvoerende directeur, Carlos Lazary van de ACTO. Dit onderhoud vond vooruitlopend plaats op de deelname aan de 14e Vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie van het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (ACTO) welke wordt gehouden op 7 en 8 augustus in Belém, Brazilië.

Het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (ACT) is een overeenkomst tussen acht Amazonelanden, te weten, Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela. Deze overeenkomst is in 1978 ondertekend en vormt het fundament van de ACTO.

Tijdens het onderhoud hebben SG Moreira Lopez en de minister van gedachten gewisseld over, onder meer, de lopende projecten met ACTO, de noodzakelijke institutionele versterking van de ACTO, de bilaterale relaties van ACTO met de lidlanden alsook de samenstelling met internationale financiële instituten, zoals Internationale Development Bank (IDB), en Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF).

Er bestaat een intensieve technische en financiële samenwerking met de ACTO, waarbij Suriname voordelen put uit de verschillende milieuprojecten. Deze zijn, onder andere, integraal waterbeheer management, bescherming van flora en fauna en bosmanagement. Over de jaren heeft ACTO nieuwe beleidsterreinen toegevoegd aan hun werkgebied, zoals toerisme, gezondheid, inheemsen en traditionele gemeenschappen.

Minister Ramdin heeft aandacht gevraagd voor het beter structureren van de samenwerking met ACTO op nationaal niveau en heeft aangegeven bij terugkeer in Suriname alle relevante stakeholders uit te nodigen om de nationale coördinatie te bespreken en te reactiveren.