Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Nurmohamed installeert werkgroep ter evaluatie personeelsleden

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft een werkgroep geïnstalleerd die belast zal zijn met een evaluatietraject van het personeel en het uitbrengen van adviezen aan de minister inzake de organisatie, personeelshervormingen en de te plegen aanpassingen. Hierbij zal de werkgroep binnen een looptijd van 3 maanden uitvoering moeten geven aan een traject bestaande uit een aantal aandachtspunten. De installatie vond plaats op donderdag 08 oktober 2020.

Vanwege enorme klachten en vragen tijdens de rondleidingen en de presentaties van de afdelingen over de organisatie en inrichting van het ministerie van Openbare Werken, in de maanden juli en augustus 2020, is besloten een traject in te zetten van Organisatie, Personeelshervormingen en Aanpassingen. Er was sprake van behoorlijke ontevredenheid binnen het ministerie met betrekking tot gratificatie, benoemingen, bevorderingen en pensioenen. Derhalve nam de minister onmiddellijk het besluit om speciale aandacht te besteden aan de personeelszorg op zijn ministerie. Hij gaf te kennen dat er een grote ronde van personeelshervormingen landelijk op gang komt, zodat alles wat te maken heeft met het personeel in kaart wordt gebracht. Zo zijn er bijzonder veel ongeregeldheden geconstateerd, zoals de last minute missives en beschikkingen net voor de verkiezingen. “Ik wil het structureel aanpakken en geen brandjes gaan blussen en daarom heb ik ook gevraagd om alles aan te houden bij alle afdelingen Personeel Zaken van Openbare Werken”, aldus de OW-minister.

De werkgroep waarin deskundigen op het gebied van personeelsaangelegenheden zitting hebben, bestaat uit: mr. I. Gangabisoensingh, mr. Sh. Pardeshi, mw. C. Bleijert, mw. N. Abdoelrahman Bsc., mw. O. Leidsman, mw. H. Thijm, drs. S. Woelkens en mw. Y. Mertogoeno. Zij hebben de opdracht om binnen drie maanden uitvoering te geven aan het traject “Organisatie, Personeelshervormingen en Aanpassingen”. Dit traject telt achttien hoofdonderdelen. De werkgroep dient transparantie in personeelszorg hoog in het vaandel te houden. Het is de bedoeling om voor wat nu betreft een inhaalslag te maken, omdat het proces daarna wordt voortgezet. De bewindsman onderstreept het feit dat er behoefte is aan een nieuw organogram dat impact zal hebben op personeelszorg landelijk. In het nieuwe organogram wordt het Human Resource Management (HRM) officieel opgenomen, zodat deze afdeling alle issues met betrekking tot het personeel op zich kan nemen. Nadat de werkgroep middels het crashprogramma rond januari 2021 de personeelszaken voor een groot deel in kaart heeft gebracht, zal worden overgegaan tot normalisatie en regulering van het werk.

Meer nieuws