Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Nurmohamed installeert Evaluatie- en Adviescommissie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft de Evaluatie- en Adviescommissie, bestaande uit 6 deskundigen, geïnstalleerd. Hij is van mening dat in de loop der tijden genoeg werk is verricht, hetgeen betekent dat het ministerie vernieuwingen dient te brengen in de uitvoering van projecten. Zowel interne als externe personen hebben zitting in de eerste commissie onder leiding van de huidige minister. De installatie vond plaats op dinsdag 1 september 2020 op het hoofdkantoor.

De bewindsman vindt dat zo een commissie de intentie moet hebben om vernieuwingen te introduceren door de vereisten en profielen aan te passen. Evaluatie- en Adviescommissie van aanbestedingsdocumenten van het ministerie is namelijk de volledige benaming van deze commissie. Het ligt in de bedoeling dat zowel kleine als grote projecten worden aanbesteed. Veel basismateriaal is ontwikkeld en ook zijn er instructies aanwezig hoe dat allemaal toe te passen. Vanwege de transparantie heeft het werk van de commissie een confidentieel karakter. Hierdoor wordt naast de beschikking ook een confidentiële verklaring ondertekent, zodat het ministerie te allen tijde wordt beschermd. De hoofdtaak van de commissie is het uiteindelijk adviseren van de minister op basis van de inschrijfdocumenten die door de aannemers of personen zijn aangeleverd.

Minister Nurmohamed geeft vervolgens aan dat er ook een profiel is opgesteld waaraan personen moesten voldoen. Het houden van aanbestedingen is een heel bijzonder kenmerk van het ministerie van Openbare Werken, daarom is het erg belangrijk dat het proces eerlijk en rechtvaardig aan toegaat. De samenstelling van de commissie ziet er nu anders uit, wat voorheen een interne aangelegenheid was, bestaat nu naast interne ook uit externe deskundige personen. Het voordeel hiervan zal zijn, het beschikken over externe controle op werkzaamheden van de overheid en zeker het leren van elkaar. “De stukken gaan op advies van de commissie naar de raad van ministers (RvM) voor een tweede screening, maar bij het constateren van onduidelijkheden worden de documenten teruggestuurd naar het ministerie. De commissie is derhalve verantwoordelijk voor billijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid, aangezien de kwaliteit en bedrijfsprofielen erg belangrijk zijn” aldus de OW-minister.

Meer nieuws