Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Mathoera wil leger met breed maatschappelijk draagvlak

“We willen een leger, dat naast een brede politieke draagvlak en dat mogelijk operationeel goed is, naar een leger, dat brede maatschappelijke draagvlak heeft.” Zo sprak ministerie Krishna Mathoera van Defensie op vrijdag 27 november 2020 bij de opening van de workshop “Defensie Voorwaarts” in de Ballroom van Lalla Rookh. De bewindsvrouw ziet graag een leger dat geen politiek instrument is, maar een dat maatschappelijk relevant is, zeker in de huidige context van weinig middelen en hoge ambities.

Minister Mathoera: “Een context waar de Surinaamse burger snakt naar vertrouwenwekkend bestuur met brede participatie, transparantie en verantwoording afleggen. Een toekomstig leger, dat niet gevormd wordt in kleine kamers met autoriteit en dwang, maar een leger, dat van het volk is.” Ze benadrukt dat Defensie er is voor de Surinaamse burger, die de belangrijkste klant is. De bewindsvrouw benadrukt dat het leger er een moet zijn dat regeringswisselingen en politieke tijdvlakken overstijgt en dat, ongeacht welke regering, het volksbelang dient.

Volgens haar wordt met de workshop de aanzet gegeven tot het maatschappelijk debat over de toekomst van Defensie. Hieraan zouden journalisten, bedrijven, wetenschappers en artsen en een brede groep mogen bijdragen. “Welk soort leger willen we en wat is de waarde van het leger?”, stelt minister Mathoera. Ze merkt op dat het belang van een defensieapparaat vaak wordt onderschat. “Maar een stabiele en veilige wereld en leven in vrijheid is van onschatbare waarde voor elke samenleving. Het is de basis voor ontwikkeling en dat is waaraan een krijgsmacht onvermoeibaar aan bijdraagt. Bescherming van het grondgebied van Suriname en ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.”

De Defensieminister zegt dat de omvangrijke en vaak moeilijk begaanbare grenzen en het binnenland geen ruimte moeten bieden aan derden om de belangen van Suriname te schaden. De missie van bescherming door Defensie kan alleen volbracht worden wanneer die goed voorbereid en toegerust is. Het leger moet volgens haar goed geïnformeerd zijn en haar kerntaken de juiste prioriteit toekennen. “We willen een professionele organisatie zijn, die slagkracht heeft en vertrouwen uitstraalt.” Minister Mathoera ziet verder een leger dat een boegbeeld is van vaderlandsliefde, dienstbaarheid en excellentie, een organisatie die informatiegestuurd is en de uitdagingen van het digitale tijdperk inbedt. De basis van het leger moet op orde, waardoor de ondersteuning snel op gang komt en mensen op de organisatie kunnen rekenen.

Zij vroeg ook aandacht voor het personeel. Zij moet de waardering en het respect krijgen en dat moet vertaald worden naar haar rechtspositie. Verder moet er een duidelijk minimumniveau van welzijn kunnen worden gegarandeerd aan militairen. De veiligheid, gezondheid, de psychosociale aspecten moeten geëvalueerd worden en resulteren in passende maatregelen.

Meer nieuws