Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Mathoera ontvangt bezorgde buurtbewoners regio Flora en Tamenga

Minister Krishnakoemarie Mathoera heeft vertegenwoordigers van de regio Flora en Tammenga ontvangen en gesproken over de opslag van de chemische stof NH4NO3 beter bekend als ammoniumnitraat. De buurten werden vertegenwoordigd door de heren Frans Eersteling en Roger Cameron.

Dit gesprek vond op donderdag 27 augustus 2020 plaats. Het onderhoud vond plaats naar aanleiding van een open brief waarin desbetreffende buurtbewoners hun bezorgdheid hebben geuit over de locaties van de depots in ons land. Volgens minister Mathoera is de bezorgdheid terecht, maar tegelijkertijd ook een gedeelde bezorgdheid van zowel de Defensie organisatie als de totale regering. De opslag van NH4NO3 in Suriname kwam meteen onder het vergrootglas na de ramp in de haven van Beiroet begin augustus dit jaar. In de Nationale Assemblee werd er ook gewag hiervan gemaakt. Defensieminister Mathoera heeft toen meteen aangegeven dat deze kwestie haar onverdeelde aandacht heeft, gezien de risico’s welke gemoeid gaan met de opslag van zulke chemicaliën in woonwijken.

Tijdens het gesprek met de heren R. Cameron en F. Eersteling heeft de bewindsvrouw In duidelijke bewoordingen kenbaar gemaakt dat het ministerie van Defensie intussen al druk bezig is met een inventarisatie van alle mogelijke chemische gevaren in ons land. De opdracht is gegeven om aangaande de depots van Defensie een evaluatie te maken en (indien aanwezig) de ammoniumnitraat zo snel en zo veilig als mogelijk te verwijderen uit woonwijken. Tevens is het proces van herziene wetgeving betreffende opslag van chemicaliën in ons land, reeds ingezet. De particuliere opslagruimten voor ammoniumnitraat zijn inmiddels ook onder de loep genomen en met deze bedrijven wordt er nu naarstig gewerkt aan een veilig en duurzaam alternatief.

Minister Mathoera werd tijdens het gesprek bijgestaan door Kol.(bd) D. Kamperveen.

Meer nieuws