Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Levens opent Teacher Resource Center te Meerzorg

Met het oog op decentralisatie, is op vrijdag 20 november, International Children’s day, een Teacher Resource Center, TRC, geopend op O.S 1 Meerzorg. Dit centrum is bedoeld voor heel Commewijne, waar leerkrachten getraind kunnen worden, zij kunnen vergaderen en waar leerlingen begeleid kunnen worden. De afdeling begeleiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal hier haar diensten aanbieden aan leerkrachten, leerlingen en ouders.

Minister Marie Levens geeft aan dat het kwaliteit van het onderwijs heel belangrijk is en dat er hieraan steeds gewerkt wordt. Het onderwijsproces is per regio verschillend en de aanpak is daarom ook verschillend. De minister verduidelijkt dat de decentralisatie ook voor de lokale administratie geldt. Zo moeten de districten voorzien worden van een fonds, dat zal voorzien in de behoefte voor bijvoorbeeld reparaties en onderhoud van de scholen. Ook het aantrekken van plaatselijke krachten zou bijdragen aan een efficiënter functioneren en kan men zelf een bijdrage leveren aan het district. Dit alles moet uitgewerkt worden. De afdeling begeleiding moet zwaar ondersteund worden omdat de samenleving onder stress staat en deze afdeling een belangrijke rol te vervullen heeft. Zij dankte alle betrokken actoren en onderstreepte de bijzondere samenwerking met UNICEF, die veel ondersteuning biedt in alle transformaties die het onderwijs nu ondergaat.

Onderdirecteur Yuro Dipotaroeno van de afdeling ontwikkelingsdienst, geeft aan dat dit centrum heel functioneel gebruikt zal moeten worden omdat in de praktijk is gebleken dat nog heel veel kinderen na enkele malen gedoubleerd te hebben, zich aanmelden op de afdeling begeleiding om hierna (vaak onnodig) doorverwezen te worden naar het Speciaal Onderwijs. Meestal is het dan al veels te laat voor deze kinderen om nog actief deel uit te maken van het onderwijsproces. Met dit centrum kan er gewerkt worden aan leerkrachtenversterking, door coaching en begeleiding, dat weer een groter impact heeft op het onderwijs. Leerkrachten van het heel district zullen dan participeren aan intervisie en supervisie sessies waarbij zij zoveel als mogelijk van elkaar gaan leren. Er zal dan ingespeeld op de behoefte van de leerkrachten als het gaat om het volgen van trainingen die onderdeel zullen zijn van de versterking. Aan dit centrum zijn ook maatschappelijke werkers verbonden die bij pesten, en andere maatschappelijke issues zullen moeten inspelen. Op alle gebieden zal er geïnvesteerd moeten worden, cognitief, emotioneel en didactisch. Leerkrachten, leerlingen en ouders zullen dan niet meer naar de stad hoeven, maar alle begeleiding zal vanuit TRC Commewijne plaatsvinden. Dipotaroeno geeft aan dat het streven is dat zo alle districten binnen korte tijd zullen beschikken over hun eigen TRC. Volgend week zullen er in dit kader gesprekken worden gevoerd met verschillende stakeholders te Albina in het district Marowijne.

Mevrouw Joan Creton, schoolleider van O.S. 1 Meerzorg, geeft aan dat dit centrum jaren terug al onderdeel was van een schoolplan die zij moest schrijven en dat zij enorm ingenomen is dat vanaf nu ook leerlingen begeleid zullen worden.

UNICEF Program manager, de heer Patrick Matala, feliciteert de minister met de herstart van de scholen, wat een hele opgave was vanwege het Covid virus dat nog steeds aanwezig is. Hij sprak verder zijn erkentelijkheid uit voor de wijze van samenwerking bij verschillende projecten, waarvan de opening van dit centrum ook onderdeel van is. De vernieuwingen die binnen het onderwijs plaatsvinden worden ook gevolgd en waar nodig zal er ondersteuning worden verleend.

Meer nieuws