Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Emanuel maakt kennis met personeel directoraat Sportzaken

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sportzaken (ROS) heeft een aanvang gemaakt met kennismakings- en oriëntatiebezoeken aan de verschillende onderdirectoraten die onder het directoraat Sportzaken vallen. Het gaat om de onderdirectoraten: Onderzoek Informatie en Kadervorming, Sportaccommodaties en Ruimten, Recreatie & Sport en de Administratieve Diensten. De bezoeken hebben op maandag 10 augustus plaatsgevonden. Minister Emanuel werd vergezeld door de directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, en de onderdirecteur Administratieve Diensten, Ronny Pinas.

De bewindsvrouwe heeft het personeel van Sportzaken voorgehouden dat zij openstaat voor een goede samenwerking met hen. Zij heeft de uitdagingen op de werkvloer aangehoord en is voornemens zich in te zetten voor de aanpak daarvan. De minister heeft ook haar bereidwilligheid getoond voor een open communicatie met het personeel. Zij hebben toegang tot communicatie met de minister, zodra er daaraan behoefte bestaat. Ook heeft de ROS-minister haar interesse kenbaar gemaakt om, ter bevordering van bewegen, samen met het personeel spontaan deel te nemen aan reguliere sportactiviteiten.

Het directoraat Sportzaken tracht middels een planmatig beleid voorwaarden te scheppen voor de sportgemeenschap om een kansrijke deelname te hebben in bewegingssituaties. Ook is het directoraat verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid welke erop gericht is een sport- en bewegingscultuur bij de bevolking te stimuleren, waardoor een groot mogelijk deel actief aan enige vorm van beweging zal participeren. Hierdoor wenst het directoraat de positionering van de sport binnen de Surinaamse samenleving te verbeteren.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd