Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Last minute besluiten hebben grote impact op staatsfinanciën

De last minute besluiten die door de vorige regering genomen zijn, hebben een grote impact op de financiële middelen van de overheid. Zo schetste minister Armand Achaibersing net als president Chandrikapersad Santokhi tijdens de regeringspersconferentie op maandag 3 augustus 2020 in de Congreshal. Het gaat om benoemingen, bevorderingen en het opnemen van personen in het ambtenarenbestand.

Minister Achaibersing verhaalde net als president Santokhi over een brief van het ministerie van Financiën, gedateerd 10 juli die op 16 juli de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) heeft bereikt en waarbij de bank een opdracht heeft uitgevoerd om afgerond 273 miljoen SRD over te boeken. Het geld is zodanig geboekt dat het niet beschikbaar kon komen om salarissen te betalen. “U mag daar uw eigen kwalificaties aan geven,” voegde de bewindsman eraan toe. Hij vertelde verder dat op de dag dat de nieuwe regering werd beëdigd, zijn voorganger opdracht heeft gegeven aan de ministeries om twk’s op te brengen voor de maanden augustus en september. “De nieuwe regering heeft de ministeries geïnstrueerd hoe hiermee om te gaan,” zegt de bewindsman.

De financiënminister gaf ook aan dat doordat er personeelsleden aangetrokken zijn, het ambtenarenbestand is gegroeid. Het zal impact hebben op maand- en jaarbasis. “De vraag is: kunnen we dit betalen?” Volgens de bewindsman kan de regering de met de Centrale van Landsdienaren (CLO) overeengekomen loonsverhoging ook niet betalen. “Absoluut niet, want daar is het geld voor niet.”

De bewindsman wees ook op last minute benoemingen, zoals die bij het ministerie van Defensie waar volgens hem “bevelhebber en ex-bevelhebbers last minute 50% aanpassing van hun inkomen hebben gehad.” “U mag ook uw eigen kwalificaties aan geven,” zegt minister Achaibersing. Net als president Santokhi haalde hij ook de benoemingen aan van beleidsadviseurs op verschillende ministeries en auto’s die aangeschaft zijn en ter beschikking gesteld zijn aan mensen die geen aanspraak op maken. “Dat zijn extra kosten voor de overheid….en zo kan ik verder gaan. Er zijn zaken die nu boven water zijn gekomen, maar geloof u me: er zijn nog meer zaken die nog boven water zullen komen.”

De bewindsman meent dat het de intentie van de vorige machthebbers was om in ieder geval de minister van Financiën het werken onmogelijk te maken.

 

Meer nieuws