Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Openbare Werken

In casus bouw vergadercomplex DNA: kortgedingrechter wijst vordering Aannemingsbedrijf Dundas N.V. tegen de Staat Suriname af

Met betrekking tot de bouw van een vergadercomplex ten behoeve van De Nationale Assembleé is in de afgelopen periode vanuit de (social) media veel aandacht gevestigd op de wijze van gunning. Daarbij is benadrukt dat de gunning aan Bouwvast Jankie N.V. onterecht heeft plaatsgevonden en is zelfs gesuggereerd dat er sprake is van corruptie op hoog niveau.                                       Het Aannemingsbedrijf Dundas N.V. heeft een kortgeding aangespannen tegen de Staat Suriname (Ministerie van Openbare Werken) en Bouwvast Jankie N.V. waarbij onrechtmatig handelen van de Staat Suriname gesteld is als grondslag van de vordering.     

De kortgeding heeft overwogen dat na alle feiten en omstandigheden in onderling verband bezien, de vordering van Aannemingsbedrijf Dundas N.V. niet kan worden toegewezen.  

Met deze uitspraak van de kortgedingrechter wenst het Ministerie van Openbare Werken wederom te benadrukken dat in het handelen steeds een correcte belangenafweging plaatsvindt binnen de publiek-private sector.

Voorts wordt op alle belangenverenigingen binnen de bouw- en constructiesector het beroep gedaan om behalve het handelen van de overheid aan de kaak te stellen, zich ook als organisatie te houden aan de regels van rechtvaardigheid en transparantie.