Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

ILO-delegatie informeert minister AWJ over vorderingen DWCP SU III

Minister Steven Mac Andrew is op vrijdag 10 mei 2024 omslachtig geïnformeerd door een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die enkele dagen in het land vertoefde in het kader van het in uitvoering zijnde Decent Work Country Programme 2023-2026, over de vorderingen voor wat betreft verleende technische assistentie, maar ook de bevindingen betreffende mogelijke gebieden waar steun verleend kan worden. De delegatie heeft enkele dorpen in het achterland, zoals Pikin Slee en Pokigron, bezocht om de capaciteit waar te nemen op het gebied van ondermeer ondernemerschap en toerisme met de bedoeling planmatig richting te geven aan een rechtvaardige transitie voor duurzame ontwikkeling en een verhoogde werkgelegenheidscreatie. Ook de noodzaak tot capaciteitsversterking van de werkarmen van AWJ is kenbaar gemaakt, zodat landelijk meer trainingen op maat verzorgd kunnen worden. De delegatie heeft eveneens consultaties gehouden met relevante stakeholders uit diverse sectoren.

Minister Mac Andrew was onder de indruk van het  enthousiasme van de delegatie, die positief vooruit kijkt naar het welslagen van de verschillende projecten. Hij heeft wederom benadrukt dat de Surinaamse arbeidsmarkt gekenmerkt wordt door vele verstoringen, die serieus aangepakt moeten worden. De samenwerking met de ILO, die hij beschouwt als een waardevolle partner, zal volgens hem verder geïntensiveerd worden om Decent Work in Suriname te realiseren.  De bewindsman staat op één lijn met de ILO om op verschillende beleidsgebieden na te gaan welke de haalbare doelen zijn in het proces van transitie. De benodigde capaciteitsversterking van de verschillende werkarmen van het ministerie voor nog meer progressie op het gebied van coöperatie  en ondernemerschap moet hierbij direct worden meegenomen. De ILO heeft ook de noodzaak van diverse train the trainers trainingen, voor zowel personen binnen de overheid als de plaatselijke gemeenschappen in het achterland, benadrukt. De bewindsman is voorstander van de nodige capaciteitsversterking in de verschillende dorpen, zodat opgeleid kader na beëindiging van de verschillende projecten, de nodige kennis en ervaring verder kunnen overdragen.

De ILO delegatie heeft sterk de focus gelegd op diverse gebieden zoals onderwijs, banencreatie,  economische ontwikkeling, werkgelegenheidscreatie, de impact en beïnvloeding van het minimumloon op de arbeidsmarkt en een verbeterd arbeidsmarktinformatiesysteem. De delegatie stond  ook open voor technische assistentie voor de verdere implementatie van het arbeidsmarktbeleid 2022-2025, de versterking van de dienst Arbeidsbemiddeling en deelname van Suriname aan het Regionaal Arbeidsmarkt Informatie Systeem (RLIMS). De ILO delegatie bestond uit: John Bliek (specialist Enterprise, Cooperatives and Rural Development), Abdelmalik Muhummed (specialist Employment and Labour Market Policies), Ilca Webster (specialist on Skills and Lifelong Learning) en Shoblinadebie Chotkan- Somai, ILO Nationaal projectcoördinator, die allen nauw betrokken zijn bij verschillende projecten in het kader van het DWCP SU III. 

Paramaribo, 13 mei 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken

Vlr: Shoblinadebie Chotkan- Somai (ILO Nationaal projectcoördinator), Minister Steven Mac Andrew, John Bliek, (specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development).