Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Evaluatie moment en presentatie over vernieuwingen in het Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op dinsdag 8 december een evaluatie moment en een presentatie gehouden over de verschillende vernieuwingen binnen het onderwijs. Deze meeting werd bijgewoond door verschillende vertegenwoordigers van de afdelingen binnen het ministerie, alsook vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en oudercommissies. De bedoeling van deze meeting is om de problemen uit het veld in kaart te brengen en die mee te nemen in het proces van de onderwijsvernieuwingen. Minister Marie Levens, geeft aan dat er heel wat technische problemen zijn binnen het onderwijs, maar dat het onderwijs ook aan vernieuwing toe is. “Wij moeten dus iedereen betrekken in dit proces en de juiste informatie moet uitgewisseld worden zodat wij uiteindelijk komen tot resultaat”, aldus de minister. Zij is daarom ook heel ingenomen met de aanwezigheid van de verschillende stakeholders binnen dat onderwijsproces.

De heer Dirk Wongsopawiro, educational senior consultant, ging in zijn presentatie in op de vernieuwingen binnen het onderwijs, van leerstofgericht naar competentiegericht onderwijs. Dit zou resulteren in het opdoen van de nodige kennis door de leerlingen, die zij in de praktijk nodig hebben om tot oplossingen te komen bij problemen. Onze leerlingen leren onnodig veel. De ongelijkheid binnen het onderwijs is door het uitbreken van het Covid- 19 virus alleen maar groter geworden en er is een achterstand van acht maanden die niet ingelopen kan worden. Er moet naar andere manieren gekeken worden om niet alleen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar ook om naar andere toetsingsmogelijkheden te kijken. Niet alleen schriftelijk toetsen op kennis, maar ook andere vormen van toetsen die praktisch zullen bijdragen tot de juiste vorming van de kinderen. Deze interactieve meeting heeft duidelijk gemaakt dat er nog meer van deze bijeenkomsten moeten komen om uiteindelijk de vernieuwingen te implementeren binnen ons onderwijssysteem. Alle vragen, zorgpunten en opmerkingen werden besproken en de aanwezigen waren het erover eens dat er meerdere momenten moeten komen voordat de vernieuwingen zo snel als mogelijk een feit zijn.

Meer nieuws