Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Donatie Parsasco aan kustbeschermingsproject Professor Naipal

Het verzekeringsbedrijf Parsasco heeft in verband met haar 25-jarig bestaan een donatie gegeven aan de Vereniging Mangrove Forum Suriname (MAFOSUR). Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken werd uitgenodigd deze donatieoverhandiging op vrijdag 13 november bij te wonen.

Het gebied te Weg naar Zee ondervindt enorme schade door overstromingen. Hierdoor wordt het gebied als een gevarenzone gezien. In dit kader zijn er onlangs borden geplaatst waarop dit vermeld staat. Minister Riad Nurmohamed had het bedrijfsleven reeds opgeroepen om een handje mee te helpen aan natuurbescherming. Er zijn al een aantal bedrijven geweest om hun bijdrage te leveren.

Het ministerie van Openbare Werken werkt ernaar om bedrijven en ondernemers meer kansen te geven om meer te investeren in de infrastructuur van Suriname. “We willen het makkelijk maken voor ondernemers om dingen te kunnen doen, zodat de productie en werkgelegenheid omhoog gaan”, geeft minister Nurmohamed aan.

Professor Sieuwnath Naipal geeft aan heel dankbaar te zijn voor de donatie van Parsasco, en geeft ook aan dat het geld goed gebruikt zal worden. Er zijn veel activiteiten bij de kust, vandaar het belangrijk is deze te beschermen. Het is een verplichting om de mangrove zone te beschermen, omdat deze zorgt voor de veiligheid van Suriname, het heeft onze aandacht nodig. Als de private sector met de regering samenwerkt om deze projecten te ondersteunen, geeft dit de aanzet om ook donor gelden van het buitenland te kunnen krijgen. “Hoe beter het met de mangrove gaat, hoe beter het met ons zal gaan”, aldus Professor Naipal.

“Wij dragen bij aan een beter Suriname, een schoner milieu, behoud en bescherming van de natuur en creëren van economische waarde voor bedrijven”, aldus Arti Phoelsingh, wnd. algemeen directeur van NV Parsasco. “Vandaag is het momentum voor ons om dit in de vorm van een donatie kenbaar te maken en om een blijvende ondersteuning te bieden aan MAFOSUR bij de implementatie van de nationale mangrove strategie.” Verder geeft de directeur aan dat een bijdrage leveren aan de maatschappij, geen nobel karakter heeft, maar een morele plicht is voor individuen en bedrijven. Parsasco beoogt met deze maatschappelijke betrokkenheid dat het vergroten van de public private partnership (PPP) vormen kan gaan aannemen. De minister van Openbare Werken onderstreept dit belang en deelt mede dat vanuit zijn beleid reeds stappen zijn ondernomen hiertoe.

Meer nieuws