Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

COVID-19 maatregelen gehandhaafd; lockdown naar 23.00 uur

Hoewel het aantal COVID-besmettingen de afgelopen twee weken een dalende trend vertoond met hoopvolle cijfers, blijven de maatregelen gehandhaafd en moeten wij als samenleving alert blijven. Dit zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens een televisietoespraak. “Als wij de historische gegevens in beschouwing nemen, geeft dat ons een goede weergave van de huidige situatie. De curve vertoont nog steeds een positief beeld. Wij zijn als land officieel geclassificeerd als gebied met code oranje. Wij zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat dat gemak echter niet overslaan tot nonchalance. Wij zijn er nog niet”, waarschuwde de bewindsman.

Voor de komende twee weken (23 november t/m 06 december) heeft minister Ramadhin de volgende maatregelen afgekondigd:

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod wordt gewijzigd naar 11:00 uur in de avond, tot 05:00 in de ochtend.

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan dertig personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten, zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd.

Maatregel 4

Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water, is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.

Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld:

Markten;

Recreatieoorden;

Casino’s;

Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

Kansspelkantoren;

Sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra;

Contact beroepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops.

Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 8

De grens via de lucht wordt per 23 november partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de Regering U in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik U zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien U plannen hebt om te reizen.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaart protocollen.

Maatregel 10

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. De regering doet een dringend verzoek op de reizigers om de quarantainemaatregelen heel serieus na te leven. Dit ter voorkoming van sancties.

Hoewel de huidige situatie een positief beeld vertoond, is er nog steeds een toename van meldingen over feesten, maar ook clubs die open zijn en waar er massa’s mensen op afkomen. “Dit moeten wij nu met zijn allen vermijden!” Naar zeggen van de minister moet er voor elk event een protocol zijn, waardoor het risico op besmettingen zo veel als mogelijk kan worden beperkt. “Voor feesten is er nog geen goedgekeurd protocol. Als wij meenemen dat er bij feesten een gemoedelijke en intieme sfeer heerst, weten wij dat de verleiding groter is om de maatregelen naast ons te leggen. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf.”

De volksgezondheid minister drukte de samenleving op het hart gebruik te maken van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

Meer nieuws