Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Controleregistratie douane voor meer transparantie

Als onderdeel van de belastinghervormingen die momenteel plaatsvinden, is de Dienst der Inspectie Invoerrechten en Accijnzen, kortom de Douanedienst, van start gegaan met uitgebreide controleacties. Dit houdt in dat vanaf maandag 2 november 2020 de controlewerkzaamheden, die de douane uitvoert op ladingen die het land binnenkomen, zullen worden geregistreerd. Deze landelijke registratie geldt op alle visitatieposten en overal waar ladingen worden afgegeven zoals de zee- en luchthavens en de (particuliere) tijdelijke bergplaatsen van zendingen. Inspecteur Lloyd Kuhn, waarnemend hoofd van de dienst, garandeert dat de douane met deze controleregistratie erbij constructief te werk zal gaan om vertragingen bij afhandeling van ladingen te minimaliseren.

Voor de registratie is een nieuw registratieformulier ontworpen in een webbased applicatie. Plaatsvervangend hoofd Douane, Patrice Ormskerk, legt uit dat de douane-officieren alle verrichte controlewerkzaamheden op elk willekeurig document dienen aan te tekenen naast de reguliere nodige informatie zoals de naam van de ambtenaar, het documentnummer, de importeur, de soort goederen en bijzonderheden die van belang zijn. Deze informatie zal snel beschikbaar zijn zodat het werk van de Dienst der Belastingen cq. douane efficiënter gedaan kan worden. Het gaat onder meer om het maken van een risicoanalyse en het verder aansturen van het beleid.

Jeffrey Chin See Chong, chef bij de visitatiepost van de Dr. Jules Sedney Haven, heeft maandag de nieuwe werkinstructies gegeven aan zijn medewerkers. “Het is heel goed opgevangen. Wij zijn voorbereid voor de nieuwe administratieve werking”, zegt hij. De registratie zal ervoor zorgen dat de douane meer transparanter zal werken. Door deze registratie is er een betere administratieve controle. Het zal eveneens zorgen voor een betere fysieke controle van binnengekomen ladingen door de douane, hetgeen meer inkomsten voor het land moet gaan betekenen.

Meer nieuws

ROS organiseert sportdag voor GLO-scholen

Het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft een sportdag in de vorm van een snoeppauze georganiseerd