Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Coalitie reactie op uitspraken NDP-leider

  • De Coalitie van regerende partijen veroordeelt met kracht recente uitspraken van de voorzitter van de NDP om het huidige politiek bestel en bestuur “met wapens te verwijderen”. Suriname heeft op democratische wijze een nieuw parlement en nieuwe regeringsleiders gekozen op basis van de wet en geldende regels van de rechtstaat. Dergelijk taalgebruik is niet alleen opruiend, maar ook contraproductief en polariserend. Dit soort onverantwoordelijke gedrag kan worden geïnterpreteerd als een overtreding van de wet.
  • De Coalitie roept met klem alle democratische krachten en organisaties op zich te distantiëren van dergelijke uitspraken en krachtig protest uit te spreken.
  • De Coalitie herinnert iedereen eraan dat het propageren van geweld en naar de wapens grijpen geen plaats hebben in een democratische samenleving. Als land hebben we sinds 1980 gezien waar dit naartoe leidt: ernstige schendingen van mensenrechten met gevolg onschuldige slachtoffers, een verdeelde samenleving, economisch- en financieel wanbeleid en armoede.
  • Dit heeft niets te maken met kapitalisme, socialisme of een andere ideologie. Ondertussen weten we dat het vastklampen aan een ideologie als politiek kader om een samenleving te ontwikkelen, heeft gefaald. Een politiek van pragmatisme en realisme is vereist om duurzame groei te realiseren en effectief gebruik te maken van de mogelijkheden van ons land.
  • De personen die ons land in de crisis hebben gebracht en die tot het laatste uur hebben geroofd en vernield, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Niet door nu met wilde taal om zich heen te slaan, maar de wil van het volk te respecteren en anderen die nu de leiding hebben de ruimte te geven hun werk te doen.
  • De NDP en met name hun leider, moet weten dat recht en wet gelden voor eenieder. Niemand is vrijgesteld van deze democratische verworvenheid.
  • De NDP heeft meerdere malen ervoor gezorgd dat het Surinaamse volk in onzekerheid heeft geleefd. Heel vaak voor langdurige perioden in angst en intimidatie. Deze trauma’s willen we niet meer. Het is genoeg geweest. Bedreigingen zullen op gepaste en wettelijke wijze beantwoord worden.

Meer nieuws