Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

CBB viert 63-jarig bestaan

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft zijn 63-jarig bestaan gevierd op het hoofdkantoor aan de Jaggernath Lachmonstraat, met in achtneming van de Covid-19 maatregelen. Dit heugelijk feit werd herdacht op woensdag 9 december 2020. Het CBB is opgericht in december 1957 en heette toen het Centraal Bureau voor de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister. In 1985 onderging het directoraat een naamswijziging te weten het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het CBB valt onder het directoraat Binnenlandse Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

CBB-directeur Anastatia Pokie-Kanapé merkte op dat het CBB zich in een transformatieproces bevindt om de dienstverlening intern alsook extern te verbeteren. “CBB in transformatie. W’o kenki a tori”, luidt de slogan van het CBB. Volgens haar is nu, 63 jaar de juiste timing om de verbeteringen door te voeren. Het gaat in deze om de verandering van oude systemen en processen tot gemotiveerde en klantvriendelijke medewerkers. Pokie heeft alle geloof dat met de ondersteuning van Biza-minister Bronto Somohardjo, directeur Mohamad Eskak en het managementteam van CBB het goed komt.  Volgens de theorie van organisatie is het volgens Biza-directeur Eskak kenmerkend dat een organisatie steeds in beweging is, waarbij nieuwe wensen en eisen bijkomen. Hij merkte op dat om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe wensen en eisen, moet de organisatie zich verder kunnen ontwikkelen. 63 jaar CBB wil zeggen, dat de pioniersfase (oprichting 1957) voorbij is, gevolgd door de tweede fase, differentiatie conform de theorieleer van organisatieontwikkeling. De Biza-directeur gaf aan dat het CBB nog een fase nabij is, namelijk de integratiefase, waarbij alle afdelingen naadloos op elkaar moeten kunnen afsluiten, voor een doel: het verworden tot een flexibele- en klantgerichte organisatie, dat het keurmerk moet zijn voor CBB.

Biza-minister Somohardjo merkte op dat met 63 jaar CBB veel is bereikt. Echter staat de organisatie voor grotere uitdagingen. Drie hiervan zijn: verdere modernisering van CBB, verbetering van de werkomstandigheden van het personeel en verbeteren van de dienstverlening naar de samenleving toe. Het niet afdoend kunnen beantwoorden aan deze uitdagingen uit zich volgens hem in lange wachttijden, lange rijen en een traag systeem. Met de nieuwe leiding van CBB heeft de minister goede hoop om verandering te brengen. Minister Somohardjo voegde eraan toe dat er ook plannen in het verschiet zijn om moderne Bureau’s voor Burgerzaken op te zetten en zullen de nodige trainingen voor het CBB-personeel een continu karakter krijgen ten behoeve van kwalitatieve dienstverlening. Ook zal hij zich beijveren om meer middelen vrij te krijgen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De bewindsman bekijkt mogelijkheden om de productie van de e-ID-kaarten te versnellen en mogelijkheden om de mobiele units van het CBB naar de ver gelegen gebieden te brengen voor optimalisering van de dienstverlening. Verder is reeds een start gemaakt om de herwaardering van de functies van het CBB-personeel in orde te maken en zal vanaf deze maand gestart worden met uitbetaling van de suppleties per kwartaal. Somohardjo deelde mee dat er op donderdag 10 december 2020 gestart wordt met de uitbetaling van de CBB’ers die werkzaamheden hebben verricht in verband met de verkiezingen van 25 mei 2020. Op de jaardag van het CBB heeft de minister de launch gedaan van een promovideo van het CBB.

 

Meer nieuws