Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ zet project sociaal agogische vorming voort

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op vrijdag 28 juni 2024 het project sociaal agogische vorming voortgezet middels een bijeenkomst met relevante stakeholders. Het project richt zich op het stimuleren en begeleiden van de persoonlijke groei, ontwikkeling en verandering van en bij jongeren en wordt getrokken door het onderdirectoraat Jeugdcentra. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten van de onlangs gehouden symposia in Commewijne en Coronie besproken, waarna het vervolgtraject om invulling te geven aan de sociaal agogische vorming van jongeren in verschillende districten werd uitgezet. Deze bijeenkomst  is bijgewoond door vertegenwoordigers van diverse ministeries, die hun input hebben gegeven, waarmee dit project verder kan worden ontwikkeld. 

Minister Mac Andrew heeft bij deze gelegenheid het belang van dit project benadrukt en gaf aan, dat gelet op de conclusie van de symposia het duidelijk is, dat een pragmatische, maar ook all hands on deck benadering vereist is. Hij wees in dit verband op de noodzaak van geïntegreerd jeugdbeleid en het belang van de werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de zes ministeries die een specifiek onderdeel van het jeugdbeleid in hun portefeuille hebben, die ministers zullen moeten adviseren over issues waar beleid nodig is op diverse gebieden. De werkgroepen richten zich volgens de bewindsman met name op samenhang en coördinatie van de geïdentificeerde jeugd issues. De bewindsman is van mening dat deze integrale aanpak, ondersteund door sociaal agogische interventies in buurten, zal  leiden tot effectieve oplossingen en zichtbare veranderingen onder jongeren. De minister wees op het nut van sociaal agogische interventies die een cruciale rol kunnen spelen in het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van jongeren. Door deze interventies kunnen jongeren volgens hem beter functioneren, meer veerkracht ontwikkelen, en een hogere kwaliteit van leven ervaren.

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, is in haar spreekbeurt ingegaan op defundamenten van het jeugdbeleid en op  de toepassing  van sociaal agogische vorming. Volgens haar kan sociaal agogische vorming een bijdrage  leveren aan het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie van jongeren en het scheppen van voorwaarden tot ontplooiing van hen, met het oog op bescherming, ontwikkeling, begeleiding en preventie. Mangroe heeft aangegeven dat het  Jeugdprofiel en het Youth POWER ontwikkelingsconcept die door het ministerie zijn geformuleerd, moeten dienen als richting voor het vormen van jongeren, tot volwaardige burgers in de maatschappij. Zij gelooft dat gezamenlijke aanpak  door  verschillende overheidsinstanties noodzakelijk is en zal leiden tot de gewenste doelgerichte resultaten. 

De onderdirecteur Jeugdcentra, Meryl Maes, die de trekker is van dit project, is dieper ingegaan op het nut en doel van sociaal agogische vorming. Het behelst interventies op sociaal maatschappelijk vlak, inclusief het versterken van gemeenschappen om hun eigen ontwikkeling ter hand te kunnen nemen. Maes heeft benadrukt dat er niet alleen moet worden ingegrepen als zaken misgaan onder jongeren, maar dat de focus permanent zou moeten liggen op preventie. Het waarnemend hoofd Districtscentra, Melissa Pinas, ziet partnerschappen en institutionele versterking als een must  om de gewenste progressie te boeken bij jeugdontwikkeling. De aanwezige stakeholders hebben  hun input gegeven op de issues die om dringende acties vragen vanuit de overheid met de focus op fysieke gezondheid, seksueel productieve gezondheid, mentale gezondheid, ondernemerschap en milieu gezondheid.

Paramaribo, 4 juli 2024

Communicatie Unit

Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Een fotomoment van de bijeenkomst van het ministerie van AWJ in het kader van het vervolgtraject  sociaal agogische vorming.