Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

AWJ brengt landelijke computertraining naar Brokopondo

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft zijn landelijke computertrainingen voor vroege schoolverlaters, scholierenmoeders en andere kwetsbare jongeren op maandag 27 mei voortgezet in het district Brokopondo. Bij deze gelegenheid zijn 30 enthousiaste geselecteerde jongeren, die bij de aanvang van de training aanwezig waren in de vergaderzaal van het Commissariaat, toegesproken door verschillende sprekers, onder wie  minister Steven Mac Andrew. De jongeren worden getraind in het gebruik van softwareprogramma’s zoals: Windows, Word, Excel en PowerPoint. Deze training, die in februari 2023 in het district Marowijne werd gelanceerd en in opdracht van het ministerie wordt verzorgd door Jamaata Education Center, is reeds in alle andere districten gehouden.  Brokopondo is het eindstation. Het project is voor de deelnemende jongeren geheel kosteloos, omdat het ministerie inkomt met de financiële middelen.

Minister Mac Andrew gaf tijdens zijn toespraak te kennen dat de vraag naar vaktrainingen door  de burgervader, de  Jeugdraadsleden van het district, alsook jongeren, hem niet is voorbijgegaan, omdat educatie aan de basis ligt voor persoonlijke ontwikkeling. Hij memoreerde het landelijk in uitvoering zijnde project ‘Wroko Foe Mek Moni’. Volgens hem worden in Brokopondo in het kader van dit project  thans ongeveer 50 dames getraind  in Textiele Werkvormen. Het ligt in de bedoeling om ook andere vaktrainingen te laten verzorgen in het district als de behoefte daartoe aanwezig is. Ten aanzien van de computertraining waarmee een aanvang werd gemaakt, benadrukte de bewindsman het belang van computervaardigheden voor jongeren in het digitale tijdperk waarin wij leven. De aangeleerde vaardigheden moeten jongeren in staat stellen om mee te kunnen in een veranderende wereld, die steeds meer aan het digitaliseren is. De bewindsman heeft Jamaata Education Center bedankt voor de kennisoverdracht en voor de bijdrage aan de ontwikkeling van de cursisten. Hij verwacht dat de participanten deze gratis aangeboden training ten volle zullen benutten.

De districtscommissaris (DC) van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, was verheugd met de start van de training, omdat hij  reeds lang naar uitkeek. Hij  heeft de wens uitgesproken voor nog meer vaktrainingen ten behoeve van jongeren in het district. Deze kunnen volgens hem bijdragen aan  de realisatie  van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De DC deed een beroep op de jongeren in zijn district, vooral meisjes, om hun educatie voorop te stellen en om te gaan voor ontwikkeling. Hij heeft hen aangemoedigd om te participeren in  alle educatieve activiteiten in het district, waardoor zij mee kunnen gaan met de ontwikkelingen in het district en in het land.

De directeur van Jeugdzaken Genti Mangroe is blij  met deze training in Brokopondo, omdat ze van mening is  dat districtsjongeren ook de gelegenheid moeten krijgen om gebruik te maken van de mogelijkheden op het vlak van educatie en begeleiding die worden aangeboden door het ministerie. Ook de jongeren van Brokopondo moeten volgens haar computervaardigheden onder de knie hebben, waardoor zij niet achterblijven op ontwikkelingen op het vlak van digitalisering die steeds meer worden toegepast in het dagelijks leven, in het arbeidsproces en ook steeds meer de overhand neemt in het onderwijsproces.  Ze twijfelt er niet aan dat  de jongeren het trainingstraject met goed gevolg zullen doorlopen. Zij heeft de jongeren op het hart gedrukt om zich volledig in te zetten, aangezien deze mogelijkheid niet altijd voor de hand ligt om in het district een training te kunnen volgen. Ook Madhoeri Moenesar, onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) van het ministerie, die direct verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit project, vindt deze training heel belangrijk voor de jongeren die de opgedane kennis kunnen gebruiken voor diverse doeleinden.  Zij twijfelt er niet aan dat de kennis die zij zullen opdoen van nut zal zijn  op hun verdere ontwikkeling.

Het jeugdraadslid van Brokopondo, Sjombatis Baabo, heeft de jongeren bemoedigend toegesproken door hen erop te wijzen dat succes gepaard gaat met de nodige inzet en offers. Hij is het ministerie dankbaar voor de training in Brokopondo en heeft de jongeren opgeroepen om het trainingstraject af te ronden. De directeur van het trainingsinstituut Jamaata Education Center, Jennifer Landveld-Amaata, heeft in haar spreekbeurt de focus gelegd op de inhoud van de training en op de verwachte participatie en inzet van de deelnemers. Zij verwacht in de komende 2 weken 100% participatie van de deelnemers.

Meer nieuws

Positieve vooruitzichten bij 4e CARICOM-Spanje meeting

Positieve vooruitzichten bij 4e CARICOM-Spanje meeting De 4de vergadering van de CARICOM-Spanje Gezamenlijke Commissie, vond in hybride format, plaats vanuit Georgetown, Guyana op donderdag 18 juli 2024. De vergadering werd