Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Amoksi gaat in op actuele zaken; belangrijke conceptwetten goedgekeurd

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft tijdens de recente persconferentie na de regeringsraadvergadering (RRV) diverse belangrijke besluiten en initiatieven aangekondigd. Tijdens de regeringsvergadering is de conceptwet Rechtspraak Belastingen goedgekeurd. De wet zal nu naar de Staatsraad gaan, en komt tenslotte in De Nationale Assemblee (DNA) voor openbare behandeling. “De goedkeuring van deze wet […]

Regering investeert in veiligheid en gezondheidszorg

Het veiligheidsvraagstuk en goede gezondheidszorg blijven prioriteit van de regering. Tijdens de regeringsraadvergadering (RRV) zijn de ontwikkelingen besproken en op woensdag 9 april 2024 kenbaar gemaakt in een persconferentie. Er wordt gewerkt op het gebied van veiligheid. Minister Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) meldt positieve ontwikkelingen in de criminaliteitsbestrijding en onderstreept de inspanningen van […]

Betaling arrestantenvoeding Nickerie geen politieke kwestie

Tijdens de persconferentie die op 27 april in Nickerie werd gehouden, werd het ministerie van Justitie en Politie geconfronteerd met het probleem van de betalingsachterstand voor levering van arrestantenvoeding dat vorig jaar speelde in het district. Volgens de Nickeriaanse samenleving ligt het probleem bij het Ministerie van Financiën en Planning die in haar ogen het […]

Minister Amoksi blij met operatie zero tolerance in Nickerie

Minister Amoksi van Justitie en Politie heeft tijdens een dienstbezoek aan het district Nickerie een persconferentie belegd om de Nickeriaanse pers op de hoogte te brengen van verschillende zaken. Het doel was om de recente regeringsraad vergadering (RRV) en onderwerpen betreffende de criminaliteitsontwikkeling in het district te bespreken.  Bij deze persconferentie op donderdag 25 april […]

Hazard krijgt vrouwencellenhuis

In Nickerie zal bij de gevangenis Hazard een vrouwencellenhuis worden gebouwd. Verder zullen er een slachtofferdoorgangshuis, een jeugdigenopvang en een brandweerkazerne worden opgezet. Dit werd bekend gemaakt door het ministerie van Justitie en Politie tijdens een persconferentie in het grensdistrict. De persconferentie was onderdeel van een ministerieel bezoek dat duurde van donderdag 25 tot zaterdag […]

Safe City-project wordt voort gezet en uitgebreid met steun van de Chinese overheid

Op donderdag 19 januari 2023 heeft de ondertekening van het Road Monitoring Project op de Chinese ambassade plaatsgevonden door Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en  functionaris van de ambassade de heer Jia Jinyi. Met de ondertekening van deze overeenkomst, zal het Safe City-project worden voortgezet. Het Safe City-project is onderdeel van het Road […]

Nationaal Mensenrechten Instituut in oprichting

Op 14 December 2022 heeft het Bureau Mensenrechten namens het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met UNDP  een aanvang gemaakt met de bewustwoordingcampagne  over het  Nationaal Mensenrechten Instituut (NMI). Middels deze campagne wil het Ministerie van Justitie en Politie de samenleving informeren over de noodzaak, taken, bevoegdheden en werkwijzen van het instituut. De […]

Minister Kenneth Amoksi ontvangt Guyanese Ambassadeur

Op dinsdag 13 december 2022 heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de Guyanese ambassadeur, Virjanand Depoo ontvangen. De minister merkte op dat er goede ontwikkelingen zichtbaar zijn in Guyana die aantrekkelijke mogelijkheden bieden voor hun burgers. Hij kijkt ernaar uit dat Suriname en Guyana gezamenlijk optrekken in de ontwikkeling van de olie-en gasindustrie […]

Minister Kenneth Amoksi installeert Commissie Uitvoeringsbesluiten Taakstraffen

De commissie ‘Uitvoeringsbesluiten Taakstraffen’ is op 12 december 2022 geïnstalleerd door Minister Kenneth Amoksi. De commissie wordt voorgezeten door Astrid Niamat die zitting heeft namens het Openbaar Ministerie (OM). De commissie is sinds oktober 2022 begonnen met hun werkzaamheden en is geïnstalleerd voor een jaar. Deze commissie heeft als taken; het voorbereiden en effectueren van […]

SOL Suriname doneert verkeersveiligheid attributen aan verkeersbrigadiertjes

Op maandag 12 december 2022 heeft SOL Suriname N.V. verkeersveiligheidsattributen gedoneerd aan het verkeersbrigadiertjes project van de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname (KPS). De overhandiging vond plaats op het hoofdkantoor van SOL en werd overhandigd door General manager dhr. Rick Soedamah. De verkeersbrigadiertjes van OS Majosteeg en de Onderinspecteur van Politie Nathalie Creton […]