Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

7e GEMENGDE COMMISSIE VERGADERING SURINAME – INDIA

De 7e vergadering van de Ministeriële Commissie India-Suriname (JCM), welke virtueel heeft plaatsgevonden op 2 december 2020 werd voorgezeten door de Indiase Minister van Staat voor Buitenlandse en Parlementaire Zaken, Z.E. V. Muraleedharan, en de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname, Z.E. Ambassadeur Albert R. Ramdin. De bespreking heeft zich voltrokken in een sfeer van cordialiteit tegen de achtergrond van de hechte vriendschappelijke en bilaterale banden tussen India en Suriname.

2. Beide Ministers benadrukten het belang van dit hoog ambtelijk onderhoud, waarbij de nadruk werd gelegd op het verdiepen van politiek dialoog, de herziening van de huidige bilaterale betrekkingen, alsmede de uitwisseling van standpuntbepalingen over regionale en multilaterale vraagstukken.

3. Voorts benadrukten beide commissievoorzitters de sterke culturele en historische verbondenheid tussen beide landen en bevestigden de hoge mate van begrip, respect en besluitvorming bij de uitvoering van de bilaterale agenda. In dit kader is wederzijds overeenstemming bereikt over de verdieping van de samenwerking op het gebied van business en investeringen, gezondheidszorg, traditionele medische systemen, landbouw, mijnbouw, energie, defensie, cultuur, onderwijs, consulaire samenwerking, ontwikkelingssamenwerking en bevordering van het personenverkeer.

4. Zowel India als Suriname erkennen het belang van ontwikkelingsprojecten in lijn met de nationale beleids- en ontwikkelingsprioriteiten in het kader van de Zuid-Zuid-samenwerking en daarbij is verwezen naar de technische assistentie welke aan Suriname wordt verleend middels de zogeheten kredietlijnen, ter uitvoering van bilaterale projecten.

5. Zij merkten op dat de ontwikkelingssamenwerking tussen India en Suriname een breed scala van sectoren omvat, waaronder het opwekken van elektriciteit, transmissielijnen, evenals de algemene uitvoering van elektriciteit- en watervoorzieningsprojecten. De Surinaamse Regering kijkt in dit kader uit naar een spoedige uitvoering van deze projecten, welke zullen bijdragen aan de garantie, efficiëntie en duurzaamheid van energie verbruik in Suriname.

6. De Ministers hebben zich gecommitteerd aan de continuering van de wederzijdse samenwerking op internationale fora waarbij voornamelijk de nadruk werd gelegd op de hervormingen binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Voorts hebben de Ministers de nauwe samenwerking met betrekking tot diverse cruciale vraagstukken, via de structuur van dit gezamenlijk mechanisme benadrukt, teneinde de bilaterale betrekkingen verder te versterken en uit te breiden.

7. Vanwege het afwisselend karakter van dit politiek overleg is wederzijds besloten het volgend Ministerieel overleg tussen India en Suriname plaats te doen vinden in Paramaribo in het jaar 2022 op een nog nader overeen te komen datum.

 

Meer nieuws