CARICOM

CARICOM

CARICOM staat voor Caribbean Community . Sinds 1995 is Suriname lid van de CARICOM die wordt gezien als de tegenhanger van de Europese Unie.
Suriname en Haïti zijn de twee enige landen binnen de CARICOM die geen Engels als officiële taal hebben.

De belangrijkste organen van de Caribische Gemeenschap zijn de Conferentie van Regeringsleiders, de Conferentie en de Raad van Ministers van de Gemeenschap, de Raad. 

De Conferentie van Regeringsleiders, de Conferentie, is het hoogste besluitvormingsorgaan van CARICOM. Tweemaal per jaar, in februari/maart en in juli, worden er vergaderingen gehouden op het niveau van Staatshoofden en of Regeringsleiders van de CARICOM.

Deze twee organen worden ondersteund door vijf andere organen;

 • De Raad voor Handel & Economische Ontwikkeling,COTED, die zich inzet voor het bevorderen van de handel en economische ontwikkeling in de Gemeenschap en toeziet op het functioneren van de CARICOM Interne Markt & Economie CSME.

 • De Raad voor Buitenlandse & Gemeenschapsbetrekkingen COFCOR die de relaties bepaalt tussen de Gemeenschap en internationale organisaties en derde staten.

 • De Raad voor Ontwikkeling van Mens & Maatschappij COHSOD die de ontwikkeling van mens en maatschappij bevordert.

 • De Raad voor Financiën en Planning COFAP die het economisch beleid en de financiële en monetaire integratie van de Lidstaten coördineert. 

 • De Raad voor Nationale Veiligheid en Wetshandhaving CONSLE.

President Bouterse had  in 2011 de functie van voorzitter van de ‘Heads of Gouvernment’ binnen de Caricom en heeft de 23rd Inter -Sessional in 2012 in Paramaribo voorgezeten

De Regionale Sport Academie (RSA) is in 2012 officieel in gebruik genomen tijdens de 23rd Inter-Sessional in Paramaribo.

Zie ook CARICOM

 1. Welke landen behoren tot de CARICOM ?

  De Caricom  bestaat uit 15 lidlanden:
  - Antigua and Barbuda
  - The Commonwealth of The Bahamas
  - Barbados
  - Belize,
  - The Commonwealth of Dominica
  - Grenada
  - The Republic of Guyana
  - The Republic of Haiti
  - Jamaica
  - Montserrat
  - The Federation of St. Kitts and Nevis
  - Saint Lucia
  - St. Vincent and the Grenadines
  - The Republic of Suriname
  - The Republic of Trinidad and Tobago

 2. Op welke gebieden vervullen de verschillende landen een trekkersrol ?

  De verantwoordelijkheid voor belangrijke gebieden binnen de economische en sociale sector in CARICOM zijn verdeeld onder de verschillende CARICOM-Regeringsleiders.
  De lijst van de landen die een trekkersrol hebben op de verschillende gebieden is als volgt:

  DIENSTEN

  Antigua en Barbuda

  TOERISME (waaronder begrepen Land, Cruise, bepalingen ACP/EUPartnerschapsovereenkomst

  De Bahama's

  INTERNE MARKT EN ECONOMIE (waaronder begrepen Monetaire Unie)

  Barbados

  JUSTITIE EN BESTUUR 

  Belize

  ARBEID (waaronder begrepen verkeer van vaardigheden binnen de Gemeenschap)

  Dominica

  WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (waaronder begrepen informatie en communicatie)

  Grenada

  LANDBOUW, LANDBOUWDIVERSIFICATIE EN VOEDSELVEILIGHEID (waaronder begrepen het Regionaal Landbouwhervormingsprogramma - RTP en Bananen)

  Guyana  

  EXTERNE HANDELSONDERHANDELINGEN

  Jamaica 
   
  ONTWIKKELING VAN MENSELIJKE HULPBRONNEN, GEZONDHEID EN HIV/AIDS

  St. Kitts en Nevis  

  DUURZAME ONTWIKKELING (waaronder begrepen Milieu en Rampenbeheersing en Water)

  Saint Lucia  

  TRANSPORT (Zeevaart en Luchtvaart)

  St. Vincent en de Grenadines  

  GEMEENSCHAPSONTWIKKELING EN CULTURELE SAMENWERKING (waaronder begrepen Cultuur, Gender, Jeugd en Sport)

  Suriname 
   
  ENERGIE VEILIGHEID (Verdovende Middelen en Illegale Wapens)

  Trinidad en Tobago

 3. Welke CARICOM instituten zijn in Suriname gevestigd?

  Er zijn enkele CARICOM instituten in Suriname gevestigd, te weten het hoofdkwartier van de CRITI (het vertaal en informatie instituut van het Caribisch Gebied), de CARICOM Competition Commission (CCC), de Mededingingsautoriteit van CARICOM en de Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA), het instituut voor het waarborgen van effectieve sanitaire en phyto-sanitaire maatstaven m.b.t. de landbouw.

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de voorbereidingen, participatie en coordinatie van de vergaderingen van de CARICOM Conference of Heads of Government, de Community Council of Ministers en de COFCOR.