President wenst evaluatie Open Markt Operaties

President Santokhi is voorstander van constante evaluatie van de maatregelen ter beteugeling van de wisselkoers voor vreemde valuta. Vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vinden er Open Markt Operaties (OMO) plaats. Om het succes van deze operaties onder de loep te nemen en voorstellen te doen aangaande de weg voorwaarts, is binnen de regeringsraad […]