Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

President Santokhi wil concrete tijdlijn voor verdere uitvoering LWBP

De Stuurgroep en het Projectbureau van het Landelijk Woningbouwprogramma (LWBP), onder leiding van respectievelijk Pertap Bissumbhar en Mark Rommy hebben een update gegeven over de voortgang van de projecten die binnen het LWBP worden uitgevoerd. Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 2 mei heeft president Chandrikapersad Santokhi een aantal concrete punten benadrukt die in een tijdlijn […]

Het Landelijk Woningbouw Programma

Sinds het aantreden van minister Riad Nurmohamed bij het ministerie van Openbare Werken is de opdracht gegeven om na te gaan wat er aanwezig was aan woningbouwinitiatieven. Er werd toen een keuze gemaakt over welke gebieden verkaveld zullen worden. Verder moest er transparantie zijn, wettelijke regels, technische voorwaarden tussen Grondbeleid en Bosbeheer en Openbare Werken, […]

President Santokhi hecht veel waarde aan sociale woningbouw

Binnen het Landelijk Woningbouw Programma (LWBP), dat door de regering wordt uitgevoerd, moet er ook ruimte zijn voor de sociale woningbouw. President Chandrikapersad Santokhi is van mening dat een bepaald deel van het beschikbare budget hiervoor bestemd moet zijn. Het staatshoofd merkt op dat niet eenieder kan bouwen, ook al komt men in aanmerking voor […]