?????? ???? ????? ?? ?????????????????? ???? betere ?????? ?? ????????

Het Caribbean Natural Resources Institute (CANARI) heeft de focus gelegd op klimaatverandering voor een betere Milieu aanpak in Suriname. In dit kader is er een forum voor het ReadinessProject van Green Climate Fund (GCF), Enhancing Caribbean Civil Society’s Access and Readiness for Climate Finance, bijeengeroepen. Dit werd gehouden op woensdag 3 augustus in de vergaderzaal van […]