Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Sheikh-Alibaks Samseerali geeft leiding aan nieuw OKB

Sheikh-Alibaks Samseerali geeft leiding aan het nieuwe Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Hij is op vrijdag 25 september bij de installatie van dit orgaan samen met de plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden door president Chandrikapersad beëdigd. Het staatshoofd legde bij deze gelegenheid de nadruk op de taak van het bureau als bewaker van de integriteit van de democratie alsook de integriteit van het verkiezingsproces. Het OKB zal een belangrijke instelling blijven die grondig toezicht zal houden op een richtig verloop van de verkiezingen en daarmee een van zijn belangrijke taken vervullen om de kiezers te beschermen.

De plaatsvervangend voorzitter is Ravin Soerdjbali Rafin. Leden: Sharma Lakisharan, Cecil Valies, Karel Hok-A-Hin, Reita Joemratie, Hendrik Jamaloodin, Stephanie Bram, Raj Jadnanansing, Paul Lank, Irma Dorinnie, Steven MacAndrew en Sonja Bron. Plaatsvervangende leden: Qi-Chun Zhang en Wendy Aminta. De secretaris is Anielkoemar Sewgobind.

President Santokhi zei dat er op wat incidenten na vlekkeloze verkiezingen zijn geweest in Suriname, hetgeen mede een verdienste is van het OKB en diens leden. Hij complimenteerde daarvoor de uitgetreden leden en gewezen voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. Met de laatstgenoemde had de president enkele uren voor de installatie van het nieuwe OKB een overlegmoment. Volgens hem heeft Van Dijk-Silos er een bijzondere bijdrage aangeleverd dat er goede, eerlijke en transparante verkiezingen hebben plaatsgevonden.

De kiesregeling omvat, aldus het staatshoofd, een zorgvuldig vormgevend proces dat ertoe moet leiden dat de opvattingen van de kiezers zoveel mogelijk worden afgespiegeld in de verkiezingsuitslag. “Maar het verkiezingstraject zal uiteindelijk doelmatig kunnen zijn indien de bevolking voldoende vertrouwen heeft in dat traject. Dat betekent dat de verkiezingen moeten voldoen aan drie elementaire principes, namelijk: vrije, geheime en eerlijke verkiezingen. Het OKB vervult op basis van deze drie principes een rol als onafhankelijke bewaker van de integriteit van het verkiezingstraject. Dat is dan volgens de kiesregeling dan ook de taak van het OKB: toezichthouden op de algemene verkiezingen en het bindend vaststellen van de verkiezingen voor de samenleving.”

President Santokhi ging als volgt verder: “Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers onder onze representatieve democratie. Al hetgeen het vertrouwen in het verkiezingstraject kan aantasten dient zo snel mogelijk te worden aangepakt. Daarmede blijft het vertrouwen van de burger in de democratie zoveel mogelijk gewaarborgd. Een richtig verkiezingsproces op basis van democratische grondslagen, bevordert het democratische draagvlak en de stabiliteit in de samenleving, van de regering en ook het maatschappelijk draagvlak van de nationale en andere volksvertegenwoordigende organen.”

Dankzij de prominente rol die de kiesregeling het OKB heeft toebedeeld hoeven wij, volgens het staatshoofd, in Suriname niet bevreesd te zijn voor grootschalige frauduleuze handelingen in het verkiezingstraject. Dat de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het OKB een rol hebben van bewaker van de integriteit van de democratie en het verkiezingsproces volgt ook uit de eed die zij afleggen. Het gaat, zegt de president, in de eed niet alleen om het in acht nemen van de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit, maar specifiek wordt benoemd dat zij zich dienovereenkomstig zult gedragen.

Meer nieuws