Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering gaat bezuinigen en tegelijk inkomsten uit belasting genereren

President Chandrikapersad Santokhi heeft in een lijvige presentatie verschillende oplossingsmodellen opgesomd waarmee de regering binnen het pakket van maatregelen werkt en tegelijk mee bezig is. Het pakket aan maatregelen om uit de financiele crisis te geraken wordt voorbereid door een Financieel Crisis Team ingesteld, dat bestaat uit verschillende leden van de Raad van Ministers aangevuld met nationale en internationale deskundigen.

De regering zal in de eerste plaats sterk moeten bezuinigen. Daarvoor zijn er al twee maatregelen. Er is een personeelsstop ingevoerd, zodat er geen nieuwe ambtenaren zullen worden aangetrokken. Daarnaast zullen de verschillende ministeries, hun begrotingen met minimaal 15% moeten terugbrengen, en zullen zij overige bezuinigingsmaatregelen moeten treffen.

In de tweede plaats zal er een pakket van monetaire en fiscale maatregelen volgen, die zullen moeten leiden tot extra inkomsten voor de overheid. Het uitgangspunt hierbij is dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen en dat de zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk worden ontzien.

De fiscale hervormingen zullen zodanig ingestoken worden, dat de huishoudens met de hoogste inkomens zwaarder belast zullen worden, terwijl de huishoudens met de lagere inkomens juist verlichting zullen krijgen. Tegelijkertijd zal ook een extra accent worden gelegd op het efficiënter en doeltreffender opereren van de belastingdienst en douane, zodanig dat verschuldigde belastingen, invoerrechten en accijnzen daadwerkelijk en richtig zullen worden geïnd.

Bepaalde zware industrieën, zoals de goudsector en de houtsector zullen in de fiscale sfeer een extra bijdrage moeten leveren. Goud- en houtexporten zullen zwaarder worden belast. Er gaat heel veel geld om in deze sector, en in de visie van de regering moeten de opbrengsten van deze extractieve industrieën zoveel mogelijk toekomen aan het Surinaamse volk.

Het is daarom rechtvaardig dat juist deze industrieën een extra bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de financiële crisis.

Meer nieuws